‘Oude politiek’ in Kollumerland c.a.

Jaren geleden is de oude school “De Bining” in Triemen gesloopt. Het idee van de gemeente was om bewoners van Triemen te betrekken bij het inrichting van het oude schoolterrein. Het gaat om ongeveer 4000 vierkante meter. Er werd door de gemeente een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis, waar de bewoners met allerlei plannen voor de dag kwamen. Burgerparticipatie zoals het hoort.

We zijn nu bijna vier jaar later en de gemeente Kollumerland c.a. doet helemaal niets met de ingeleverde plannen van de bewoners van Triemen. Er worden nu twee bouwterreinen aangeboden, een van 1600 en een van 2000 vierkante meter. De prijs per vierkante meter is €100,00 exclusief BTW. Volgens mij zijn deze bouwterreinen veel te groot voor het bouwen van betaalbare woningen. Daarbij komt dat er herhaaldelijk door ondergetekende gevraagd is naar invulling van het oude schoolterrein. De praktijk zal zijn dat de bouwterreinen weer jaren braak liggen, terwijl de inwoners hele andere plannen hebben voorgelegd. Er zijn alternatieve bouwvormen mogelijk, zoals “Tiny Houses” en eventueel erfpacht, welke mogelijk is binnen de gemeente Kollumerland c.a. Te denken valt aan 4-6 woningen, wat echt een “boppeslach” zou zijn voor Triemen, waar betaalbaarheid en duurzaamheid hoog op de agenda moet staan en waar S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) zich voor inzet. De dorpen in onze regio verdienen dit.

Eerst de inwoners betrekken bij de inrichting en dan later hier niets mee doen is echt “oude politiek” en past niet meer in deze tijd. De gemeente heeft het over burgerparticipatie en het stimuleren van initiatieven maar gaat hieraan voorbij. Dat er zo met de dorpsbewoners wordt omgegaan frustreert enorm.
Tegenwoordig zie je overal initiatieven waar burgers samen met de gemeente met oplossingen komen. Te denken valt aan “Right to challenge”, waar bewoners samen met de gemeente taken kunnen overnemen en plannen kunnen indienen om de leefbaarheid te verbeteren. Te denken valt aan het organiseren van activiteiten, het invullen van het groenonderhoud en het inrichten van bouwterreinen en buurten. Jammer dat de gemeente Kollumerland c.a. de “oude politiek” toepast en de inwoners van Triemen niet serieus neemt. Lijkt mij een mooi moment de inwoners van Triemen uit te nodigen in het dorpshuis om de plannen uit te leggen.

Sjoerd Keizer
Triemen
Kandidaat raadslid voor S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân)