Liever waterstof dan kernenergie

Afbeelding: © RV, www.technea.nl

Te Gast, Leeuwarder Courant, 20 februari 2019

Dhr. R. Mulder pleit voor kernenergie in de Leeuwarder Courant van 15 februari 2019. Hij heeft niet veel vertrouwen in milieuactivisten, Milieudefensie, Urgenda en de Waddenvereniging. Tevens neemt hij het op voor onze regering, die volgens Mulder ingrijpende en dure maatregelen moet nemen. Bij Shell weten ze allang dat er een eind komt aan de tijd dat de wereld draait op olie en gas. Maar dat hij pleit voor kernenergie is wel heel ouderwets denken. Daarbij komt dat het enorme investeringen vraagt en het afvalprobleem is nog steeds niet opgelost. In het programma Tegenlicht van de VPRO van zondag 10 februari j.l. werd er aandacht besteed aan waterstof. Het zou goed zijn als dhr. Mulder deze uitzending gaat bekijken. Met de energietransitie voor de deur wordt een grote rol toegedicht aan wind en zon als energiebronnen. Schoon, duurzaam en bijna altijd voorradig. Maar windenergie die ’s nachts opgewekt wordt, moet ergens worden opgeslagen. Via een Power-to-gas centrale kan de wind of zon worden gebruikt om waterstof te creëren. Dat kan eenvoudig worden opgeslagen en heeft diverse toepassingen.

Autofabrikant Toyota, vliegtuigfabriek Pipistrel zijn druk bezig met het ontwikkelen van waterstof in hun voer -en vliegtuigen. Het openbaar vervoer en het gemeentelijk wagenpark van de gemeente Groningen rijdt al op waterstof, de Gasunie is druk bezig met diverse pilots en bij het bedrijf Nedstack is men druk bezig met het ontwikkelen van brandstofcellen waarbij waterstof wordt omgezet naar energie. Stedin begint een pilot in Zeeland om een dorp aan te sluiten op waterstof en in Rotterdam worden er al huizen verwarmt door middel van waterstof

In de chemische industrie is waterstof interessant omdat bij veel processen hoge temperaturen nodig zijn. Voor temperaturen van meer dan 250 graden Celsius is de energiedrager volgens de Topsector Energie één van de alternatieven ten opzichte van elektriciteit. Het element biedt daarnaast ook kansen voor de verduurzaming van de industrie. Een aantal bedrijven in Zeeland en België bundelen hun krachten om de CO2-uitstoot te beperken. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar een waterstofnetwerk tussen Vlissingen en Gent. Op Goeree Overflakkee zijn voorbereidingen om ammoniak te maken op basis van waterstof die met lokale zon en wind geproduceerd. Spelers als de Gasunie en netbeheerders maar ook producenten van windenergie zien hierin een nieuwe kans voor Nederland. Het bestaande gasnet lijkt namelijk een zeer geschikte manier om waterstof in op te slaan en te transporteren. Voor huizen in oude binnensteden, die niet over kunnen gaan op een warmtepomp, kan waterstof uitkomst bieden als een alternatieve, schone brandstof. Wanneer we over willen stappen op een schoon energiesysteem, dan moet er snel een ‘deltaplan waterstof’ komen.

Sjoerd Keizer, Triemen

Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân