Blunder gemeente bij verlenen vergunning

dav

De gemeente heeft een grote fout gemaakt bij de vergunningverlening aan witgoedbedrijf ‘Handel bij Van Andel’. Een aantal ondernemers uit Dokkum heeft bezwaar gemaakt tegen de vestiging van het jonge bedrijf op industrieterrein de Hogedijken in Dokkum. Volgens het bestemmingsplan mag daar geen detailhandel plaatsvinden en dat gebeurt nu wel. In de vergunningsaanvraag staat dat ook duidelijk beschreven. Toch is de vergunning door de gemeente verleend en daarmee is die rechtsgeldig en kan de gemeente er niets meer aan doen.

Het kromme is nu dat de ondernemers die bezwaar hebben gemaakt, naar de rechter moeten om dit recht te laten zetten. Dat kan de gemeente zelf niet doen.

Dongeradeel Sociaal heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor het jonge bedrijf van Timo van Andel. Hij heeft immers keurig een vergunning aangevraagd en gekregen. Zijn aanvraag heeft bovendien zes weken ter inzage gelegen en er zijn in die periode geen bezwaren ingediend. Vervolgens heeft hij geïnvesteerd in de inrichting van zijn bedrijf. Wethouder Albert van der Ploeg gaf aan dat als de rechter de bezwaarmakers in gelijk stelt, er waarschijnlijk een schadevergoeding aan Van Andel moet worden betaald. Dongeradeel Sociaal pleitte ervoor om dit nu al te doen en daarmee een rechtszaak te voorkomen, maar daar had de wethouder geen oren naar.

Van der Ploeg meldde ook dat hij, als verantwoordelijk wethouder, in het vervolg alle vergunningen zelf wil zien. Dongeradeel Sociaal vindt het heel bijzonder dat dat nu blijkbaar niet het geval is.

KB Foods & Drinks
Dongeradeel Sociaal kreeg ook klachten van omwonenden over KB Foods & Drinks aan de Keppelstraat 4 in Dokkum. Navraag leert dat ook daar de vergunningen niet in de haak zijn. Zo is er geen vergunning voor het terras en de bouwwerken daarop aan de achterkant van het restaurant. De gemeente gaat daar nu op handhaven en een dwangsom opleggen.

Naar aanleiding hiervan vroeg Dongeradeel Sociaal zich nog openlijk af of er niet met twee maten wordt gemeten door de gemeente. Zo vroeg de familie Prins in Hantumhuizen onlangs keurig een vergunning aan voor een tweede bedrijfswoning, die vooralsnog is geweigerd en andere ondernemers doen gewoon maar…

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/945660148924047