Bijzondere bijdrage PvdA Dongeradeel over motie NEF

Bijzondere bijdrage van Cootje Klinkenberg, namens PvdA Dongeradeel, vanavond in de raad. Dongeradeel Sociaal kwam, samen met de VVD, met een motie om haar steun uit te spreken voor sociale werkvoorziening NEF in Kollum, omdat er sprake leek van verhuizing naar Dokkum.

In de motie haalden we een brief aan van de Cliënten-Verwantenraad Talant-Kollum-Buitenpost. En wat schetst onze verbazing? Mevrouw Klinkenberg hield een minutenlang verhaal, waarbij ze volledig te keer ging tegen alle argumenten uit deze brief. Zij bestempelde het zelfs als ‘fake nieuws’.

De brief was een voorbeeld van de grote zorg die er leeft. Niet meer en niet minder. En daar wees Jouke Douwe de Vries, namens Dongeradeel Sociaal, van te voren ook nog op!

Lees de brief hieronder en oordeel zelf.

Omdat inmiddels bekend was geworden dat NEF voornemens is de vestiging in Kollum open te houden, hebben we de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Lees hier de motie