Begroting 2018: “Onze begroting absoluut niet!”

Gisteravond begrotingsraad in Dongeradeel. Een schijnvertoning, omdat alles al dichtgetimmerd is en we het komend jaar, in opmaat naar de herindeling, alleen op de winkel mogen passen.

Ik heb, net als de afgelopen jaren, gewaarschuwd voor de grote financiële risico’s die we lopen. In deze begroting zit namelijk een bezuiniging op het gemeentepersoneel van 7 ton in 2019 oplopend naar 2,1 miljoen in 2021. En nog steeds ligt er geen concreet plan hoe we die bezuiniging gaan halen. Zonder die bezuiniging duiken we in de rode cijfers! Helemaal als er de komende jaren tegenvallers in het Sociaal Domein zouden zijn, want ook daar worden miljoenen uitgehaald om de begroting rond te krijgen.

Ondertussen gaat de coalitie van CDA, FNP en ABD rustig door met haar grote geldverslindende projecten. Zo zit in deze begroting 7,2 miljoen gemeenschapsgeld voor het Súd Ie-project, waarbij we nog altijd niet weten wat het aan extra werk en toeristen op gaat leveren. De overschrijding van 4 ton op de aanleg van de fietsbrug over het Grootdiep is in deze begroting weggeschreven en de 2,9 miljoen voor de Markt in Dokkum zit er ook in. Een doorn in het oog van Dongeradeel Sociaal, maar ook van de ruim 4.000 mensen die de petitie tegen de Marktplannen hebben ondertekend. De plannen werden er desondanks door de coalitie en PvdA doorgedrukt.

Ik heb aangegeven dat het daarmee absoluut onze begroting niet is en we hebben dan ook tegen de begroting gestemd.

Het komende jaar gaan wij ons, in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen in november 2018, hard maken voor een ander geluid, waarbij mensen, voorzieningen, natuur en milieu voorop komen te staan. En we hopen dat we voldoende mensen achter ons krijgen om dat nieuwe geluid in de nieuwe gemeente te laten horen en uit te voeren.

Dat betekent o.a. beter op de centen passen, niet óver mensen praten, maar mét mensen, geld uit het Sociaal Domein dat ook echt naar de mensen gaat die de zorg nodig hebben, meer voorzieningen op de dorpen en het aanpakken van de grote problemen in de natuur en met het milieu.

Zo! Dat moest ik even kwijt.

Binnenkort informeren we jullie over hoe we als partij aan de herindelingsverkiezingen mee gaan doen.

Jouke Douwe de Vries
fractievoorzitter

Reageren? Dat kan via Facebook: https://www.facebook.com/jddevries/posts/1104448249691301