Bijdrage Dongeradeel Sociaal begrotingsraad 2017

De bijdrage van Dongeradeel Sociaal bij de behandeling van de gemeentebegroting 2017 was ook dit keer weer een filmpje.

Wat als de bezuiniging op het personeel uit het coalitieakkoord was doorgegaan… (op basis waarvan dure projecten zijn aangegaan).
En wat als de coalitie niet had besloten tot het Súd Ie-project…
Hoe anders had de gemeente Dongeradeel er dan financieel voor gestaan!

(Filmfragmenten van Dokkum d.d. 16 oktober 2016)