Geen steun voor motie over vluchtelingen en AZC Dokkum

azcdokkumcoa2

Begin september werd de gemeenteraad van Dongeradeel geïnformeerd over het stilzetten van alle plannen voor nieuwe AZC’s in Fryslân, waaronder het nieuwe AZC in Dokkum. Dit is het gevolg van de sterk verminderde instroom van asielzoekers in Nederland. Om te voorkomen dat het AZC in Dokkum wordt geschrapt, kwam Dongeradeel Sociaal met een motie. Maar vreemd genoeg kreeg deze geen enkele steun van de andere fracties.

In de motie vraagt Dongeradeel Sociaal het college een brief te sturen naar het kabinet en de Tweede Kamer met een oproep om meer (kind)vluchtelingen op te vangen. Dit in het licht van de overvolle vluchtelingenkampen elders in Europa, zoals in Griekenland en Italië. De plannen voor de bouw van nieuwe AZC’s, waaronder dat in Dokkum, zouden daarom door moeten gaan, om zo ook klaar te zijn voor een nieuwe stroom vluchtelingen.

De overige fracties vonden de motie echter overbodig. Het college van B&W zou er al alles aan doen om het AZC te behouden. De fracties wachten liever af wat het COA gaat besluiten.

En dat is nu precies het probleem. Het COA voert alleen uit en bepaalt het beleid niet. Dat doet het kabinet en de Tweede Kamer. Dongeradeel Sociaal vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de motie geen enkele steun kreeg. Want als het om vluchtelingen gaat, moet je er alles aan doen om hun onderdak te bieden, aldus DS.

Update: Inmiddels is bekend geworden dat het AZC in Dokkum definitief niet doorgaat.