S!N vraagt aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne

REGIO – We zien de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. Met het gevolg dat er miljoenen mensen vluchten vanuit hun land. Nederland maar natuurlijk ook de provincies en gemeenten worden gevraagd een deel van de vluchtelingen op te vangen. S!N, heeft ons college ook schriftelijke vragen gesteld welke voorbereidingen er bij voorbaat worden genomen en of er locaties beschikbaar zijn binnen onze gemeente.

Ons land valt binnen de regio om vluchtelingen op te vangen en Oekraïners in Nederland het recht hebben op in ieder geval een tijdelijke opvang. Als ze een paspoort hebben hoeven ze niet per se de asielprocedure in. Het is nog volstrekt onduidelijk hoeveel vluchtelingen hier naar toe komen, maar de bestuurders moeten wel voorbereid zijn. Er is geen tijd te verliezen om goede opvangplekken te vinden. De verwachting is dat er veel vrouwen, kinderen en ouderen vluchten, de mannen blijven achter in Oekraïne. De kans is groot dat Nederland naar crisisopvang moet grijpen. In dat geval is de opvang niet meer in handen van het COA, maar moeten het Rijk en de gemeenten zorgen dat er niemand op straat belandt.

Sjoerd Keizer, Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân