Geen duidelijkheid over Reigerstraatbrug

verhogingbrugreigerstraat

In de Dokkumer wijk It Fûgellân ontstond veel ophef, toen het college onlangs voorstelde om de veelgebruikte fiets- en voetgangersbrug aan de Reigerstraat te laten vervallen vanwege het Súd Ie-project. Tijdens de commissievergadering leek, met steun van het CDA, een raadsmeerderheid te ontstaan voor het behoud van de brug. Maar tijdens de raadsvergadering kwam de coalitie plotseling met een amendement op de proppen, waarmee er alleen op werd aangedrongen om met alle belanghebbenden tot een passende en breedgedragen oplossing te komen.

Dit gaf voor Dongeradeel Sociaal veel te weinig duidelijkheid, waar die duidelijkheid, gezien het belang van de brug voor de buurt, wel gewenst en nodig is. DS stemde dan ook, als enige, tegen het amendement. Op vragen van DS of een ‘breedgedragen oplossing’ betekent dat de brug kan blijven, kwam namelijk een ontwijkend antwoord van de indieners. En op de vervolgvraag of uitgesloten kan worden dat de brug níet verdwijnt, kwam zelfs een ontkennend antwoord. Als met alle belanghebbenden wordt overeengekomen dat de brug kan vervallen, dan verdwijnt de brug alsnog, zo werd door de coalitie gesteld.

Volgens DS-fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries moet de buurt dan ook oppassen dat de ‘breedgedragen oplossing’ niet betekent ‘dat de brug straks oplost.’ Hij vroeg vervolgens nog wat de indieners van het amendement verstaan onder ‘breedgedragen’. Maar daarop kwam geen antwoord. Hij tipte de actievoerende buurtbewoners vervolgens om een huis-aan-huis-peiling te houden in de hele wijk It Fûgellân. Dat zou zeker ‘breedgedragen’ moeten betekenen.

Het Súd Ie-project
Naar aanleiding van het amendement wordt nu met alle belanghebbenden gekeken óf de brug moet blijven en zo ja, op welke plek en hoe die brug er dan uit moet zien. En dat allemaal omdat in 2013 door alle raadsfracties, met uitzondering van DS, is besloten tot het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Een project waar vele miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld in zijn gestopt, die volgens DS veel beter besteed hadden kunnen worden, omdat zij ernstig betwijfelt of het project tot meer toeristen, werkgelegenheid en inkomsten zal leiden.

Vanwege het project moeten nu alle bruggen tot 2,5 meter worden opgehoogd, zodat kruisers er onderdoor kunnen. Wegens geldgebrek dreigde (of beter gezegd: dreigt nog steeds) de brug aan de Reigerstraat te verdwijnen en daar is DS fel op tegen.

Dongeradyk
Tot slot ging DS ook in op de extra veiligheidsmaatregelen die het college wil treffen aan de Dongeradyk. Ook daar is de weg opgehoogd vanwege het Súd Ie-project, waardoor een onveilige situatie is ontstaan, omdat er onvoldoende zicht is op de kruispunten aan weerszijden van de brug. De eerste bijna-ongelukken zijn al gerapporteerd, omdat het verkeer ter plekke vaak erg hard rijdt. Het college stelt nu voor om de kruispunten op te hogen om het verkeer af te remmen, maar wil eerst wachten tot de raad in juli daar extra geld voor beschikbaar stelt.

Ook dit kan, naar de mening van DS, absoluut niet. Als er een onveilige situatie is, moet die zo snel mogelijk worden aangepakt, want de gemeente is verantwoordelijk. Het geld daarvoor moet, volgens DS, uit het miljoenenbudget van de Súd Ie worden gehaald. Immers, daar zijn de problemen ook door ontstaan.