Motie DS-PvdA afgewezen om uit te treden als aandeelhouder Omrin

recharlingen

Bij de raadsvergadering van gisteravond diende Dongeradeel Sociaal samen met PvdA tevergeefs een motie in om uit te treden als aandeelhouder bij Omrin. Directe aanleiding hiervoor was de normoverschrijdende uitstoot van dioxine bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen.

Helaas is dat niet het enige wat er fout gaat bij Omrin. De lijst is lang o.a. ontploffende gasflessen in de oven, illegaal gebruik van de by-pass, meters die verkeerd hangen, de hoogte van de schoorsteen, geen inzage in de meetgegevens, gevaar voor longschade door zoutzuur, onjuist ingrijpen bij storingen, falend toezicht en daarbovenop de slechte communicatie hierover.

Dongeradeel Sociaal maakt zich dan ook grote zorgen over de gevolgen hiervan voor de gezondheid van de omwonenden en het milieu. Wat zijn de gevolgen nu en op langere termijn? Tot hoever in de provincie verspreidden de dampen uit de rookwolken van het REC?

Al vanaf het begin zijn er zorgen en gesprekken tussen o.a. FUMO, de provincie, Omrin en andere partijen. Gesprekken over hoe het beter kan, maar hoe lang gaan we hier mee door? Hoeveel kansen moet Omrin nog krijgen? De redenen die 5 jaar geleden aanleiding waren om als gemeente uit te treden bij Omrin en de aandelen te verkopen, die redenen zijn er allemaal nog steeds. Er zijn alleen maar extra redenen bij gekomen die nog eens onderstrepen dat het noodzaak is om niet langer klant en/of aandeelhouder van Omrin te willen zijn.

De motie werd uiteindelijk alleen door PvdA en Dongeradeel Sociaal gesteund, alle andere partijen stemden tegen en daarmee werd de motie verworpen.

Lees hier de motie