Schriftelijke vragen over fraude(scorings)kaart

fraudekaart

Dongeradeel Sociaal heeft de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over de fraude(scorings)kaart voor uitkeringsgerechtigden.

a. Wanneer wordt de fraudekaart gebruikt en door wie?

b. Wanneer iemand aan de hand van de fraudescoringskaart een fraudegevoelige score heeft hoe ziet het vervolgtraject er dan uit?

c. Wanneer wordt de sociale rechercheur ingeschakeld en hoe gaat die te werk?

d. Hoeveel mensen zijn er door het inzetten van de sociale rechercheur op hun uitkering gekort en hoeveel mensen zijn hier door hun uitkering kwijtgeraakt in 2015?

e. Wat kost de inzet van de sociale rechercheur en hoeveel kosten heeft de gemeente bespaard door voornoemde inzet in 2015?

f. Wij zijn van mening dat de fraude scoringskaart suggestief is.
Als bijvoorbeeld een mevrouw zich meldt voor een uitkering, ze een alleenstaande moeder is, die nog de boedel moet scheiden voor haar echtscheiding en nog part time werkt dan kan zij al aangemerkt worden als fraudeur. Wat is de mening van het college hierover?

De fractie: J.D. de Vries en R. Slijver, alsmede lid van de commissie J. Lammering

Klik hier voor de fraude(scorings)kaart
Lees hier de schriftelijke vragen