Geen dwangsom, maar uit Omrin stappen vanwege REC

omrin

Bij de raadsvergadering gisteren diende het CDA samen met FNP, ABD en ChristenUnie een motie in. Dit om afvalverwerker Omrin te vragen niet in beroep te gaan tegen de opgelegde dwangsom wegens de milieuproblemen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Dongeradeel Sociaal sprak haar verwondering over deze motie uit.  

Wij zijn niet alleen klant bij Omrin, maar ook aandeelhouder en dus mede-eigenaar van Omrin. Een eventuele dwangsom zullen we dus zelf moeten betalen; is het niet als eigenaar, dan wel als klant via (hogere) tarieven en gemeentelijke belastingen. Een veel duidelijker signaal zou, wat DS betreft, zijn dat wij als aandeelhouder uit Omrin stappen, zoals we 5 jaar geleden al van plan waren, en een andere afvalverwerker nemen.

5 jaar geleden wilde het toenmalige College uit Omrin stappen, omdat men het onwenselijk vond dat wij als gemeente zowel klant als aandeelhouder waren. Daarnaast stond het College erg kritisch tegenover de komst van het REC. Was de REC wel nodig? En zou het milieu-technisch en financieel geen debacle worden? Bovendien vond het College de tarieven te hoog. Deze argumenten doen nu, 5 jaar later, nog steeds opgeld, maar toch besloot het College vorig jaar om bij Omrin te blijven.

De huidige problemen bij de REC met de hoge dioxine-uitstoot onderstrepen de zorgen van 5 jaar geleden over het milieu. En ook het financiële plaatje baart meer dan ooit zorgen. Op dit moment wordt zelfs al afval uit Engeland en Oost-Europa aangevoerd om de REC draaiend te kunnen houden. De hoeveelheid afval in Nederland neemt, zoals 5 jaar geleden al duidelijk was, steeds verder af en de overige centrales kunnen prima voorzien in de verwerking van al het Nederlandse afval. En ook nog tegen veel lagere tarieven.

Dongeradeel Sociaal stemde tegen de motie van CDA, FNP, ABD en ChristenUnie en beraadt zich op een eigen motie om de raad op te roepen alsnog uit Omrin te stappen.