Schriftelijke vragen over verkoop gebouw Het Bolwerk

bolwerkdokkum

De schriftelijke vragen hieronder hebben wij ingediend over de verkoop van het gebouw Het Bolwerk in Dokkum, omdat wij ons grote zorgen maken over het voortbestaan van de activiteiten in Het Bolwerk en met name de tarieven die vanaf 1 januari gevraagd worden aan de groepen die gebruik maken van Het Bolwerk.

Schriftelijke vragen moeten binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk worden beantwoord en worden behandeld tijdens de eerste daarop volgende commissievergadering.

Geacht college,

Naar aanleiding van de beantwoording van wethouder De Graaf op onze vragen in het vragenhalfuur van 26 november jl. hebben wij de volgende vragen over de verkoop van het gebouw Het Bolwerk in Dokkum. Bij deze dienen wij die schriftelijk in. Wij zien de beantwoording graag tegemoet.

1. Voor welk bedrag is het gebouw Het Bolwerk verkocht? En wat was de taxatiewaarde?

2. Welke aanvullende voorwaarden zijn bij de koop bedongen, zowel door de de gemeente als door de koper?

3. Wie is precies de koper? Uit de krant hebben wij vernomen, dat het gaat om een nieuwe stichting. Wie maken deel uit van die stichting? En hoe is de stichting aan het geld voor de aankoop van Het Bolwerk gekomen?

4. Hoe ziet de relatie van de gemeente met de nieuwe stichting er de komende jaren uit?

5. Maakt de inventaris ook deel uit van de verkoop? Op welk bedrag is die inventaris getaxeerd?

6. De activiteiten zouden voor 10 jaar gegarandeerd zijn. Hoe kan het dan dat dat de groepen die gebruik maken van Het Bolwerk bericht hebben gehad dat er eerst maar voor een half jaar verlengd wordt?

7. Zijn er bij de verkoop ook afspraken gemaakt over de periode na 2026, als de garantieperiode van 10 jaar verstreken is? Welke visie heeft het college daarop?

8. Wat betekent de verkoop van Het Bolwerk voor de tarieven die aan de gebruikers worden gevraagd? Zijn daar bij de verkoop ook afspraken over gemaakt?

9. Wat betekent de verkoop van Het Bolwerk voor het personeel dat rechtstreeks aan het gebouw is verbonden? We denken daarbij aan de beheerder en de schoonmaaksters. Klopt het dat de schoonmaaksters, die al via een uitzendbureau werkten, per 1 januari 2016 ontslag hebben gekregen?

10. Is de beheerderswoning ook onderdeel van de verkoop? En wat wordt met die woning gedaan?

Met vriendelijke groet,
Jouke Douwe de Vries
Dongeradeel Sociaal