Schriftelijke vragen over gebiedsteam en Sociaal Domein

keukentafelgesprek2

Onderstaande schriftelijke vragen hebben wij ingediend, omdat wij ons nog steeds grote zorgen maken over de veranderingen in het Sociaal Domein en hoe dit in de praktijk uitpakt voor mensen die zorg nodig hebben. Nog regelmatig ontvangen wij daarover opmerkingen en klachten.

Schriftelijke vragen moeten binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk worden beantwoord en worden behandeld tijdens de eerste daarop volgende commissievergadering.

Geacht college,

Op 25 november hebben wij bij de avond met het gebiedsteam een aantal vragen gesteld, waar schriftelijk op teruggekomen zou worden. Dat is echter nog niet gebeurd. Naast die vragen, hebben we nog een aantal aanvullende vragen, die we bij deze indienen. Wij zien de beantwoording graag tegemoet.

Gestelde vragen:

1. Hoe kan het dat er zoveel geld overblijft binnen het Sociaal Domein? Met name bij de huishoudelijke hulp en de PGB’s?

2. Hoe is het mogelijk dat 30 procent van de toegekende PGB’s niet verzilverd wordt? En wat wordt daar vanuit de gemeente aan gedaan?

3. In hoeverre hebben de keukentafelgesprekken geleid tot minder (uren) hulp? En in de hoeverre hebben de keukentafelgesprekken geleid tot meer (uren) hulp?

Aanvullende vragen:

4. Hoeveel mensen hebben een nieuwe aanvraag voor huishoudelijke hulp en/of een PGB ingediend? En hoeveel van die aanvragen zijn gehonoreerd?

5. In hoeverre zijn mensen die zich hebben gemeld bij het gebiedsteam algemeen of complex doorverwezen naar meer specialistische hulp? En in hoeverre zijn hulptrajecten door het gebiedsteam complex zelf opgepakt?

6. Hoeveel mensen zijn door (huis- of jeugd)artsen doorverwezen naar het gebiedsteam? En hoeveel mensen zijn door (huis- of jeugd)artsen doorverwezen naar meer specialistische hulp?

7. Wat zijn de kosten van de hulptrajecten die door het gebiedsteam complex worden gedaan? En wat zijn de kosten van de specialistische hulp waarnaar is doorverwezen?

Met vriendelijke groet,
Jouke Douwe de Vries
Dongeradeel Sociaal