Schriftelijke vragen over (weer) nieuwe binnenstadsvisie

binnenstadsvisie

Met verbazing heeft Dongeradeel Sociaal kennis genomen van de plannen voor (weer) een nieuwe binnenstadsvisie voor Dokkum, zoals die tijdens de commissie ‘Omkriten’ van 16 april jl. werden gepresenteerd. We hebben vooral veel herhalingen van zetten gehoord en hebben daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1. Wat zijn de beweegredenen van het College van B&W geweest om opdracht gegeven tot dit nieuwe onderzoek? En is dit onderzoek verplicht om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad van Dokkum?

2. Wat zijn de kosten van dit nieuwe onderzoek (zowel ambtelijk als van het uitvoerend bureau en de door het bureau georganiseerde activiteiten)? En uit welk budget worden deze kosten betaald?

3. Hoeveel geld heeft het College gereserveerd en is straks beschikbaar voor de plannen die voortvloeien uit het onderzoek en ‘het debat van Dokkum’? Of lopen we het risico dat er straks mooie ideeën zijn, maar dat er geen geld is voor de uitvoering?