Verhuurdersheffing Noordoost-Fryslân moet aangepast

thuswonen_623x250

Dongeradeel Sociaal heeft zich al vaker uitgesproken voor het behoud van huurwoningen; met name op de dorpen. Onlangs verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht dat woningcorporatie Thús Wonen 500 huizen in 24 kleine kernen in Noordoost-Fryslân wil afstoten door ze te verkopen of te slopen. Onacceptabel wat ons betreft. Zeker in het licht van de bevolkingskrimp. Mensen worden op deze manier uit de dorpen weggejaagd, waar wij juist het wonen op de dorpen willen stimuleren.

Thús Wonen geeft aan dat ze het aantal woningen moet terugbrengen, omdat ze last heeft van de verhuurdersheffing die door de huidige regering is opgelegd om het zogenaamde ‘scheefwonen’ aan te pakken. Deze heffing kost Thús Wonen veel geld, omdat Noordoost-Fryslân, anders dan in de rest van Nederland, weinig ‘scheefwoners’ (mensen met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen) kent. Bedoeling is dat woningcorporaties de heffing terugverdienen door ‘scheefwoners’ huurverhogingen op te leggen, maar in Noordoost-Fryslân is dat terugverdienen niet of nauwelijks aan de orde. Thús Wonen moet echter wel de verhuurdersheffing betalen.

Afgelopen donderdag hebben wij dan ook een motie van de PvdA gesteund om de minister op te roepen om de verhuurdersheffing in onze regio aan te passen.

Lees hieronder het bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 november 2014

Sloop of koop 500 huizen Thus Wonen_LC12nov14