Verhoging toeristenbelasting van de baan

toeristenbelasting

Het was een bijzondere vergadering donderdagavond. Niet alleen was het de eerste vergadering van het nieuwe politieke seizoen, er stonden meteen een hele rij insprekers klaar en de coalitie liet het eigen college vallen als een baksteen. Reden: de toeristenbelasting.

Als fractie kregen we de laatste weken al heel veel negatieve reacties op het voorstel van het college om de toeristenbelasting te verhogen van 1 euro naar 1,50. De forse verhoging kon op veel kritiek rekenen vanuit de sector. Zo zou het college toeristen massaal wegjagen uit Dongeradeel met deze verhoging. 1,50 is immers zelfs meer dan Ameland en Schiermonnikoog vragen.

Ook hadden de recreatieondernemers geen goed woord over voor de argumenten die het college aanvoerde. De verhoging zou gerechtvaardigd zijn, aldus het college, omdat de gemeente veel investeert in toeristische projecten zoals de aanleg van de Centrale As (?).

Bovendien was er vooraf geen enkele vorm van overleg geweest, terwijl de gemeente daar enkele jaren geleden juist behoorlijk in had geïnvesteerd. En in 2012 had het college ook nog de toezegging gedaan dat de toeristenbelasting minimaal tot 2016 op 1 euro zou blijven. Kortom, onbehoorlijk bestuur.

Coalitie vs college
Bijzonder was ook de opstelling van de coalitie richting het eigen college dat zij nog maar enkele maanden geleden in het zadel hielp. Met name het FNP trok fel van leer tegen het collegevoorstel en stelde voor om het voorstel van de agenda te halen.

Maar toen wij het FNP vroegen of het voorstel daarmee definitief van de baan was voor 2015, bleef het stil. Als het voorstel van de agenda gehaald werd, kon het immers later weer ingediend worden; bijvoorbeeld als er eind oktober nog steeds een gat in de begroting zit.

In verlegenheid gebracht door het eigen stevige verhaal schorste het FNP daarop de vergadering, om bij terugkeer te verklaren dat het voorstel voor hen toch volledig van de baan is. Tot 2016.

Bijzonder! Maar heuglijk nieuws voor de sector, die aanbood om in gesprek met de gemeente naar andere mogelijkheden te willen zoeken. Meer toeristen naar Dongeradeel halen zou immers ook tot hogere inkomsten aan toeristenbelasting leiden voor de gemeente.

Wethouder Albert van der Ploeg noemde het voorstel achteraf ‘een inschattingsfout’. Maak daar, wat ons betreft, maar ‘een grote blunder’ van. Met als gevolg dat het het college opnieuw moet gaan zoeken naar 150.000,- euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. We houden ons hart vast.

We gaan nog een bijzondere tijd tegemoet… met dit college én deze coalitie.