Alternatieve begroting Dongeradeel Sociaal

alternatievebegroting2015

Geen verhoging van de afvalstoffenheffing in Dongeradeel en geld voor het behoud van het gebouw Het Bolwerk. Dat zijn twee van de voorstellen uit de alternatieve begroting van Dongeradeel Sociaal die de partij komende donderdag indient in de raad.

Ook draait Dongeradeel Sociaal de voorgenomen bezuiniging terug op gemeentelijke instellingen, de langdurigheidstoeslag en zwemlessen voor kinderen van uitkeringsgerechtigden. Daarnaast trekt de partij extra geld uit voor jeugdparticipatie, culturele activiteiten en het toeristische project Holwerd aan Zee.

Om dit alles te kunnen bekostigen, bezuinigt Dongeradeel Sociaal met name fors op de inhuur van extern personeel. Op die manier wil de partij een halt toeroepen aan, wat zij noemt, een ‘zeer kwalijke praktijk’. Want waar de laatste jaren 1,1 miljoen is bezuinigd op het gemeentelijk personeel, werd ondertussen voor rond de 1 miljoen aan extern personeel ingehuurd.

Dongeradeel Sociaal houdt nog wel geld beschikbaar voor de inhuur van extern personeel van de sociale werkvoorziening NEF. Ook wil de partij dat er zo spoedig mogelijk een begin wordt gemaakt met energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op overheidsdaken. Zij trekt daar een bedrag van € 250.000,- voor uit.

De alternatieve begroting van Dongeradeel Sociaal betekent maar liefst 22 wijzigingsvoorstellen op de begroting van de coalitie en het college. Komende donderdag worden deze amendementen tijdens de begrotingsraad behandeld.

Lees hier de alternatieve begroting van Dongeradeel Sociaal