Nieuwe commerciële sporthal is ‘grutte gok’

trimmertolhuisbad

Wethouder Pytsje de Graaf noemt een nieuwe commerciële sporthal in Dokkum ‘in grutte kâns’. Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal vindt het daarentegen ‘in grutte gok’. Er is nog amper overleg geweest met de sportverenigingen en er is nog zoveel onduidelijkheid over hoe het allemaal komt, dat Dongeradeel Sociaal afgelopen donderdag in de raad pleitte voor uitstel. Zij was daarin de enige, de andere partijen stemden in met een voorbereidingskrediet van € 75.000,-.

En daarmee is het lot van sporthal De Trimmer bezegeld. Eerder was nog besloten tot renovatie, maar De Trimmer gaat nu plat, met alle gevolgen van dien voor VV Dokkum en de andere sportverenigingen op sportpark De Harddraver. Wat die gevolgen precies zullen zijn, is nog volstrekt onduidelijk en ook wat de kosten daarvan zullen zijn. Ook is nog onduidelijk wat er verder met het gebied De Harddraver gaat gebeuren. Komen er op termijn woningen, zoals eerder wel gezegd is? En hoe komt het dan met de sportverenigingen? Moeten die dan ook naar Het Tolhuispark? En wat gaat dat kosten? Dat is nu allemaal niet meegenomen in de rooskleurige financiële plaatjes van de gemeente.

Want het is natuurlijk veel goedkoper voor de gemeente, wanneer een commerciële partij de nieuwe sporthal gaat bouwen en exploiteren. Maar wie betaalt daarvoor straks de rekening? De gebruiker? Dongeradeel Sociaal vreest van wel. Voor de gemeente is De Trimmer een behoorlijke kostenpost, hoe kan het dan opeens voor een ondernemer wel winstgevend zijn? Dongeradeel Sociaal voorziet een stevige tarievenstijging voor de huurders van de sporthal. Om nog maar te zwijgen over de entreeprijzen van het zwembad, want dat wordt ook meegenomen in het hele plan. Het moet een combinatie worden van sporthal én zwembad. Sinds Optisport in 2006 het zwembad is gaan runnen, zijn de entreeprijzen al met 2 euro gestegen en dat zou nog wel eens verder op kunnen lopen.

Maar de andere partijen houden blijkbaar wel van ‘in gokje’, zo schamperde De Vries in de raad. Hij sprak de hoop uit dat de andere partijen er straks ook aanspreekbaar op zullen zijn als de gok verkeerd uitpakt.

Hieronder mooie plaatjes van hoe de sporthal i.c.m. het zwembad er straks uit zou kunnen komen te zien. Maar voor wat voor prijs?
mfsa_tolhuispark