In gesprek met Stichting Twa

Foto: www.aldwald.nl

S!N raadslid Sjoerd Keizer was dinsdagavond 4 februari uitgenodigd voor een gesprek met Stichting Twa. Dit naar aanleiding van een redactioneel stuk van Sjoerd Keizer over de noodzaak van een goede kerkenvisie, en de motie van S!N over Monumentenzorg en Kerkenvisie. In deze motie wordt het college opgeroepen om een beleidsplan op te stellen.

Er werd gesproken over de gebouwen waarvoor de stichting verantwoordelijk is. Het is steeds moeilijker om deze gebouwen te onderhouden en en het vinden van een nieuwe functie blijkt ook vaak lastig.

Binnen onze gemeente is er op dit moment nog geen beleidsplan Monumentenzorg, en ook geen Kerkenvisie. Monumenten horen bij ons cultureel erfgoed en verdienen onze aandacht en bescherming. Ook kerken horen bij ons culturele erfgoed. Kerken waarvoor leegstand dreigt, lenen zich uitstekend voor maatschappelijke doeleinden. Voorstellen hiervoor kunnen, in overleg met kerkelijke gemeenten, uitgewerkt worden in een Kerkenvisie.

S!N vindt dat er een beleidsplan Monumentenzorg hoort te zijn, en wil bovendien dat de gemeente met plannen komt voor het opstellen van een Kerkenvisie. Daarom nam S!N afgelopen november het initiatief voor een motie. Gesteund door CDA, CU en VVD werd het college daarin gevraagd om via diverse instanties, zoals het Rijk, de Provincie, via Anno, bij Europa, en bij gerelateerde Stichtingen, financiële dekking te vinden voor het opstellen van een beleidsplan Monumentenzorg, waarvan een Kerkenvisie onderdeel uitmaakt. De motie werd door de raad aangenomen, dus op dit moment wordt er aan dit beleidsplan gewerkt.

Stichting Twa stelt zich ten doel: Het ondersteunen van het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest bij de instandhouding van het exterieur van de kerkgebouwen in Oudwoude en Westergeest als cultureel erfgoed voor alle inwoners van Triemen, Westergeest, Oudwoude en wijde omgeving.