Dongeradeel Sociaal bij protestactie tegen NAM

namgroningerbodembeweging_623x250

Vrijdag boycotte Dongeradeel Sociaal het werkbezoek van de gemeenteraad aan de NAM (lees ook hier). In plaats daarvan was zij aanwezig bij een protestactie van de Groninger Bodem Beweging (GBB) tegen de NAM.

De NAM hield vrijdag een marktconsultatie onder aannemers voor de herstelwerkzaamheden aan de beschadigde huizen in Groningen.

De leden van de GBB vertelden ons dat er nog van alles mis is in het gebied dat door aardbevingen is getroffen en dat te kampen heeft met ernstige bodemdaling door gaswinning. Bovendien duurt de afwikkeling vreselijk lang. Mensen wonen in onbewoonbaar verklaarde woningen en slapen slecht door de angst voor herhaling van de aardbevingen.

Voor veel van deze mensen is het onmogelijk om uit het gebied te vertrekken. Hun huizen, veelal ook hun oudedagvoorziening, zijn volstrekt onverkoopbaar. Daarnaast wordt, bij uitkoop, slechts de OZB-waarde uitgekeerd, een bedrag waarvoor je buiten het getroffen gebied geen vergelijkbaar huis kunt kopen. Door het inzetten van een marktconsultatie zijn mensen ook niet meer vrij om zelf een aannemer te zoeken. Ze worden gedwongen om te kiezen uit de bedrijven waarmee de NAM een overeenkomst sluit.

Alhoewel de schaal en omvang van de gaswinning in Dongeradeel kleiner is, zou dat wat de Groningers nu moeten doormaken, zeer goed in de toekomst ook kunnen gelden voor bewoners uit onze regio.

Op dit moment is het betrekkelijk rustig in het ‘Grunneger land’. Volgens de betrokkenen zal er eerst een beving moeten komen met slachtoffers, voordat ze serieus worden genomen. De strategie van de NAM is duidelijk: ‘spiegeltjes en kraaltjes’ voor de lokale bewoners (dorpshuis, speeltuin, buurtbarbecue enz.) en het grote geld voor de regering en de NAM.

namgroningerbodembeweging2_623x250

namgroningerbodembeweging3_623x250

namgroningerbodembeweging4_623