Zijn er straks voldoende vrijwilligers?

Durf te vragen

In de raad werd gisteravond gesproken over de visie Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Dongeradeel. Een visie voor de komende decennia die een voorschot neemt op de participatiesamenleving, waarbij mensen meer zelf en voor elkaar moeten doen, om zo de kosten voor de overheid terug te brengen. Een visie ook die veel vraagt van vrijwilligers om straks de ouderen in onze gemeente bij te staan. En dat is nu juist waar wij zo bezorgd om zijn. Want zijn die vrijwilligers er straks wel?

Het aandeel ouderen in onze gemeente neemt de komende jaren immers fors toe. En dat betekent dus ook dat er steeds minder jongere volwassenen zullen zijn om vrijwilligerswerk te doen. Het is nu voor veel verenigingen en kerkgenootschappen al erg moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Hoe komt het dan straks als ook de hulp voor een ouder familielid, vriend of buurtgenoot er nog bij komt? Het lijkt een onmogelijke opgave. Maar het is, volgens de visie van de gemeente Dongeradeel, wel nodig om de kosten te kunnen beheersen.

Zo zullen familieleden, vrienden en buren ouderen straks bijv. moeten helpen met boodschappen doen of voor vervoer moeten zorgen, als dat nodig is. Maar wat als die familieleden ver weg wonen, vrienden ook een dagje ouder worden en buren, naast hun werk, geen tijd hebben? Hoe komt het dan met onze ouderen?

Deze zorg hebben wij afgelopen donderdag nadrukkelijk uitgesproken in de raad. De wethouder deelde onze zorg en zegde toe dat er altijd professionele hulp achter de hand zal zijn.

Eerder hadden wij al aandacht gevraagd voor de positie van ouderen in de dorpen. De gemeente zet, naast Dokkum, in op clustering van zorgvoorzieningen in de dorpen waar nu al een verzorgingstehuis is. Wij delen daarbij de zorg van de verenigingen van dorpsbelangen in de overige dorpen in Dongeradeel. Zij zijn bang dat de clustering zal maken dat ouderen uit die dorpen weg zullen trekken. Ook hier zegde de wethouder toe dat er professionele (thuis)zorg op die dorpen aanwezig zal blijven.

Wij zullen dit kritisch blijven volgen en de vinger aan de pols houden als het straks op de uitvoering van deze visie aankomt. Wij moeten met zorg met onze ouderen omgaan.