‘Investeren in eigen burgers, niet in dure projecten’

Stemvoorbehoudvanvoorzieningen_623x250

Dongeradeel Sociaal organiseerde vorige week een bijeenkomst over de aankomende bezuinigingen in de gemeente Dongeradeel. De aanwezigen gaven een duidelijk signaal af: “De gemeente moet de voorzieningen voor de eigen burgers behouden en niet investeren in dure nieuwe projecten.”

2,5 miljoen euro. Dat moet de gemeente Dongeradeel de komende jaren structureel bezuinigen. Meteen na de verkiezingen moet de nieuwe gemeenteraad daarover een besluit nemen. Dongeradeel Sociaal organiseerde daarom vorige week een avond in Het Bolwerk in Dokkum, waarbij ook tal van gesubsidieerde instellingen uit Dongeradeel waren uitgenodigd.

“De kaasschaafmethode kan deze keer niet meer gehanteerd worden,” aldus directeur Ihno Dragt van de musea Het Admiraliteitshuis in Dokkum en It Fiskershúske in Moddergat. Bij de vorige bezuinigingsronde in 2011 werden beide musea al duizenden euro’s gekort, een nieuwe bezuiniging zouden de musea niet aankunnen. Dragt ziet wel creatieve mogelijkheden om voorzieningen in stand te houden. “Wij zouden graag de VVV willen behouden door die in Het Admiraliteitshuis te vestigen.”

Ook medewerkers van zwembad Tolhuisbad in Dokkum zien creatieve mogelijkheden om geld te besparen. “Het zwemwater wordt nu geloosd, maar waarom wordt het niet hergebruikt om wc’s mee door te spoelen?” vragen zij zich af. “En waarom worden er geen zonneboilers op het dak gelegd om het water mee te verwarmen?”

De Tolhuisbadmedewerkers zien geen andere mogelijkheden om te bezuinigen. “Als de gemeente een zwembad wil, kost dat gewoon geld.” Bovendien zouden zij het heel erg vinden als er op het schoolzwemmen bezuinigd zou worden. “De gemeente investeert miljoenen in de Súd Ie, maar onze kinderen verdrinken er straks in.”

Ook de andere aanwezige organisaties en instellingen kunnen nieuwe bezuinigingen niet dragen. Bestuurslid Carla Eikhout van Het Bolwerk geeft aan dat de stichting welzijn dit jaar 65.000 euro tekort komt. Dongeradeel Sociaal vroeg daar eind vorig jaar al aandacht voor en de wethouder lijkt daar nu gelukkig een oplossing voor te hebben gevonden. Ook het gebouw Het Bolwerk zou Eikhout, ondanks de verkooppplannen, graag voor de gemeenschap willen behouden.

Ideeën voor alternatieve bezuinigingen werden door de aanwezigen ook aangedragen. Zo zou de gemeente geen geld meer moeten stoppen in dure nieuwe projecten. Daarnaast zou het wegenonderhoud wel met minder geld toekunnen. “Ik zag tot mijn grote verbazing dat onze straat onlangs opnieuw werd geasfalteerd,” aldus een bewoner van de Wilgenlaan in Dokkum. “Niet omdat ik het nodig was, maar omdat het in de planning stond. Onbegrijpelijk dat er zo met geld gesmeten wordt, waar je het elders zo hard nodig hebt.”