Mondelinge vragen over eventuele verkoop theater SENSE

Tijdens It fragemomint van 29 juni bevroeg Manon het college over theater SENSE in Dokkum. 

In de media hebben we kunnen lezen dat dhr. Bottenbley belang heeft bij de koop van theater SENSE. Daarom had de fractie van S!N 2 vragen: 

  • Klopt de berichtgeving dat dhr Bottenbley straks invloed kan hebben op de programmering van theater Sense?

Antwoord van de wethouder;

De gemeente heeft met de eventuele koper besproken dat zij een gevarieerd programma zonder concessies verwacht, wanneer wij als gemeente subsidie beschikbaar stellen. Er wordt in de gaten gehouden hoe het gaat in de praktijk. 

  • Hoe zit het met de gemeentelijke subsidie aan theater Sense? 

Antwoord wethouder;

De gemeente stelt inderdaad subsidie beschikbaar, verbonden aan kaders. Daar maakt een gevarieerd programma onderdeel van uit, zie antwoord vraag 1.

  • En zo ja; Wat voor mogelijkheden hebben wij als regenbooggemeente Noardeast Fryslan om de subsidie eventueel te stoppen?

Antwoord wethouder;

Er is nog niet gekeken naar het eventueel stopzetten van subsidie, omdat dat op dit moment niet aan de orde is.

S!N blijft de ontwikkelingen volgen.