Beslút en debat, donderdag 1 december 2022

Afgelopen donderdag 1 december stond It Beslút op de agenda. Voorafgaand aan It Beslút stelde Kevin Merkus namens de fractie S!N mondelinge vragen over de stand van zaken rondom de sluiting van de school in Kollumerpomp. Op 23 november stelde het raadslid hier al schriftelijke vragen over. De sluiting van de school gaat S!N aan het hart en S!N wil dan ook graag van het college weten wat de gemeente hier nog aan kan doen, maar ook wat de gemeente doet richting andere scholen in onze gemeente Noardeast-Fryslân om te voorkomen dat zij eenzelfde lot zullen ondergaan. Wethouder Jouke Douwe de Vries antwoordde dat het volop de aandacht heeft. 

Daarop volgde It Beslút met een aantal hamerstukken, waaronder een bestemmingsplan wijziging in Oudwoude. Deze werd niet als hamerstuk behandeld vanwege de zienswijzen die hierop waren ingediend. Jesse Nutma kwam in zijn reactie terug op deze wijziging en vroeg zich af of er niet nog een andere mogelijkheid was op deze locatie, gezien de kritische kanttekeningen vanuit de omgeving. De fractie van S!N stemde na beantwoording van wethouder Koonstra in met de bestemmingsplan wijziging. It Beslút van donderdag 1 december eindigde met 2 moties vreemd.

Manon van der Meij-Baron onderhandelde met andere partijen over de ingediende motie van BVNL en CU, na een wijziging kon de fractie S!N instemmen met de motie die het college oproept om de raad concept-besluiten te doen toekomen en de raad te betrekken bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

Mark de Boer reageerde op de ingediende motie energiecompensatie van het CDA. Mark had nog een aantal vragen alvorens in te kunnen stemmen met de sympathieke motie die geld vanuit de Voorjaarsnota wilde reserveren voor energiecompensatie aan maatschappelijke voorzieningen. 

Na een schorsing werd de raadsvergadering voortgezet met it Debat over het verzoek tot verruiming van de winkelopenstelling op zondagen. Marije van der Staal gaf aan dat de fractie van S!N worstelt met dit onderwerp, het beleid zoals het er nu ligt respecteert een ieder en komt de wensen van zowel mensen die rust willen tegemoet als de mensen die willen winkelen en ondernemen. Bovendien is het een punt uit het verkiezingsprogramma van S!N, dat om die reden niet zo gemakkelijk losgelaten wordt. Het debat haalde geen meerderheid voor het verzoek, waardoor het college besloot niet met een voorstel richting de raad te komen. “Wij horen dat mensen het een stap vooruit vinden, een stap achteruit, maar wij willen geen stap verzetten. De weg die er nu ligt is toegankelijk voor iedereen en dient de mienskip in de gehele gemeente.”