S!N bezoekt dorpshuis Reitsum

Een van de speerpunten van S!N, is het op peil houden van voorzieningen in de dorpen. In april 2020 heeft S!N zich ingezet om de aankoop van het oude schoolgebouw in Reitsum mogelijk te maken.

Dorpshuis de Fjouwer zat voorheen in een oud kerkgebouw. Dit gebouw was toe aan een grondige renovatie. De oude basisschool bij het sportveld in Reitsum stond leeg en de gemeente heeft nog geprobeerd dit te verkopen.  Met behulp van diverse subsidies, een Leader bijdrage en door de inzet van Doarpswurk en de dorpencoördinator is het gelukt de oude basisschool aan te kopen en om te bouwen tot een “pareltje” binnen onze gemeente.

Het is een prachtig dorpshuis geworden voor de dorpen Reitsum, Lichtaard, Ginnum, Jislum en Janum. Meer dan 100 vrijwilligers runnen het dorpshuis waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Een zeer ruime zaal, een vergaderruimte, een keuken en “it Ponkje” voor de jeugd en bijeenkomsten zijn grondig aangepakt. Het bestuur complimenteerde ons nog met de inzet die S!N heeft verricht. “De Flieterpen”  kunnen weer jaren vooruit met hun prachtige dorpshuis. Na afloop van ons bezoek hebben kandidaat-raadsleden Marije en Ruurd-Jan, namens S!N, ons verkiezingsprogramma aangeboden aan de bestuursleden Ytje en Alle.  

Sjoerd Keizer, raadslid S!N

Op de foto van links naar rechts: Marije, Alle, Ytje en Ruurd-Jan