Noardeast-Fryslân bij samenwerkingsverband P10

S!N is verheugd om te horen dat onze gemeente per 1 januari zal toetreden tot het gemeentelijke samenwerkingsverband P10. Eind februari stelde S!N hierover schriftelijke vragen aan het college. Hierop besloot het college om een eventuele toetreding tot P10 te onderzoeken. Vandaag werd bekend dat de toetreding van onze gemeente tot P10 is goedgekeurd. Het doel van deze samenwerking is om de belangen van de aangesloten grote plattelandsgemeenten beter en efficiënter te behartigen.

Het netwerk van P10 bestaat op dit moment uit 22 grote plattelandsgemeenten, die samen 700.000 inwoners vertegenwoordigen. P10 spreekt namens het platteland aan de juiste tafels, denk aan de VNG, diverse ministeries, de Provincies en Tweede Kamer. Tevens wordt er gesproken over Europees beleid. Er is een sociaal intranet opgericht om onderling kennis te kunnen delen. Ook worden beleidsstukken met elkaar uitgewisseld.

Als lobbyclub en belangenbehartiger komt P10 op voor de belangen van het platteland. Het brengt vele belangrijke onderwerpen onder de aandacht bij de relevante instanties, zoals: klimaat, nieuwe economische kansen, wonen, recreatie en toerisme, leefbaarheid, onderwijs, asbestproblematiek en energie.

Per 1 januari treden er 7 nieuwe gemeenten toe tot het samenwerkingsverband en zal het verband bestaan uit 29 grote plattelandsgemeenten, waaronder ook Opsterland, Ooststellingwerf en de Fryske Marren. Het samenwerkingsverband ANNO blijft uiteraard belangrijk voor onze gemeente. De toetreding van onze gemeente tot P10 biedt aanvullend daarop een prima link naar andere bestuurlijke circuits in Nederland.