S!N bezoekt de Waddenvereniging

Johan en Sjoerd zijn maandag 11 maart 2019 op bezoek geweest bij de Waddenvereniging. Zij werden ontvangen door Lutz Jacobi en Frank Petersen.

De bedreigingen voor de Waddenzee en de kust zijn talrijk: zoutwinning, gaswinning, zeespiegelstijging, containerramp en overlast door toerisme. Het overleg ging er dan ook over, wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Diverse ideeën werden naar voren gebracht en de fractie en of de ondersteuners gaan binnenkort om de tafel hoe we dit gaan oppakken, met als hoofdthema de gaswinning. Lutz en Frank hebben alle medewerking toegezegd.