Gaswinning Blija

S!N was 23 januari aanwezig bij een drukbezochte bijeenkomst van bewoners in Blija, over de voorgenomen gaswinning daar. De NAM wil drie extra boorputten slaan op de boorlocatie, en door middel van fracking tot 2050 gas blijven boren in Blija en omgeving.

Alle aanwezigen bij de bijeenkomst woensdagavond waren tegen deze plannen. Er is een werkgroep gevormd om gezamenlijk een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen plannen van de NAM. Besproken is om allereerst deze zienswijze tegen de plannen in te dienen. Mochten de plannen wel doorgaan dan eisen de inwoners goede compensatie bij schade.

Ook S!N is en blijft tegen de gaswinning. S!N heeft er bij de werkgroep en de voorzitter van dorpsbelang op aangedrongen om gezamenlijk op te trekken met andere partijen in Noordoost-Friesland.

Met de andere aanwezige politieke partijen heeft S!N afgesproken om in de raadsvergadering van 31 Januari aanstaande de Wethouder te vragen hoe de zienswijze van de gemeente er uit gaat zien.