Ook Dongeradeel wil geen proefboringen naar schaliegas

schaliegasnee

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel gaat ook geen vergunning verlenen aan proefboringen naar schaliegas.

Alleen de VVD in de gemeente is voorstander, voor de rest stemden alle partijen in de gemeenteraad tegen. De motie was een initiatief van Algemeen Belang Dongeradeel, FNP en de fractie De Vries/van der Galien. Dongeradeel kan zich daarmee scharen in een lange lijst van meer dan honderd gemeenten die zich inmiddels ‘schaliegasvrij’ hebben verklaard. Overigens is het maar de vraag of er ook daadwerkelijk schaliegas in de gemeente gewonnen kan worden, want volgens wethouder Albert van der Ploeg is de gemeente al schaliegasvrij. Ook in Provinciale Staten werd eerder al een motie aangenomen om de provincie Fryslân schaliegasvrij te verklaren.

Schalie
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om dit gesteente te bereiken worden boringen uitgevoerd die horizontaal worden voortgezet, zodra de steenlaag bereikt is. Grote hoeveelheden water en chemicaliën worden dan in de bodem gespoten om scheuren te veroorzaken in het gesteente en het gas te kunnen winnen. Dit gaat volgens critici gepaard met grote risico’s voor het milieu, het klimaat en de veiligheid.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant d.d. 18 oktober 2013