Hoe veilig wordt de nieuwe fietsbrug over het Grootdiep?

Enige weken geleden stelde Dongeradeel Sociaal/S!N vragen over de veiligheid van de nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep. Op het bovenstaande plaatje lijkt de brug uit te komen op een gevaarlijk punt op de Harddraversdijk; net voor de bocht naar de Dongeradyk. Naar aanleiding van onze vragen werd vorige week een informatiebijeenkomst gehouden. Hieronder een kort verslag van DS-raadslid Rebecca Slijver.

Bij het aanleggen van de fiets- en voetgangersbrug over het Grootdiep wordt nagedacht over de toekomst. De verwachting is dat er straks veel meer fietsen zullen zijn en ook veel meer soorten fietsen die snelheden tot wel 50km kunnen halen. Daar is nu al over nagedacht.

De fietsbrug komt in het verlengde van het huidige fietspad naast de Dongeradyk te liggen. Vanaf de Dongeradyk komt de oversteek naar de brug, net voorbij de bocht te liggen. De bocht is behoorlijk haaks, waardoor het verkeer ook nu al gedwongen wordt af te remmen.

Het gevaar komt dan ook vooral vanaf de kant van de Schreiersbrug. Vanaf de Schreiersbrug tot aan de fietsoversteek is genoeg ruimte om vaart te maken en de snelheid behoorlijk te verhogen. Door de fietsers op de oversteek voorrang te geven en er vlak voor een drempel neer te leggen, zou de veiligheid van de fietsers gewaarborgd zijn. Het mag een beste drempel worden, waar je het wel laat om hard overheen te knallen. Daarnaast worden waarschuwingsborden geplaatst en snelheidsmiley’s en dan zou het wel goed moeten komen.

De brug krijgt net als de Schreiersbrug een doorvaarthoogte van 3 meter. De fietsbrug is dus hoger dan de autoweg. De vraag is hoe zichtbaar de fietsers op de brug zullen zijn voor het autoverkeer. Langs het fietspad op de Dongeradyk staan prachtige bomen die het zicht op de fietsers zouden kunnen belemmeren. Onoverzichtelijkheid kan zorgen voor extra risico op ongelukken, maar zou automobilisten ook kunnen dwingen om af te remmen met juist meer kans op een veilige oversteek. Ervaring leert dat de risico’s vaak onderschat worden.

Los van de veiligheid is er ook nog steeds het financiële vraagstuk. Deze fiets- en voetgangersbrug is begroot op 1,7 miljoen. Er is nog steeds een gat van 4 ton, waarvoor nog geen oplossing is. Inmiddels wordt er wel al gestart met de aanleg. In maart werd nog gedacht dat de brug voor de bouwvak klaar zou zijn, nu is de verwachting dat het eind oktober wordt.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1017949258361802