Geen steun voor verkenning schaalverkleining politie

Een initiatiefvoorstel van Dongeradeel Sociaal om de haalbaarheid van een pilot over schaalverkleining bij de politie te onderzoeken, is onlangs niet overgenomen door de raadscommissie Omkriten. Met name CDA-fractievoorzitter Hanemaaijer en burgemeester Waanders voelen niets voor zo’n verkenning.

Dat is jammer omdat Dongeradeel Sociaal met haar voorstel niets anders dan een bijdrage wil leveren aan de veiligheid van de inwoners van Noordoost Fryslân. Volgens Dongeradeel Sociaal is, als gevolg van de opeenvolgende reorganisaties en structuurwijzigingen bij de politie, de afstand tussen politie en burger simpelweg te groot geworden.

Tegelijk met een verkenning naar de haalbaarheid van een pilot over schaalverkleining bij de politie zou een quickscan kunnen worden uitgevoerd naar cofinanciering voor de uitvoering van die pilot. Vanwege de verantwoordelijkheid van de burgemeester is voor uitvoering van een dergelijke pilot slechts politieke en publieke moed nodig.

Volgens Dongeradeel Sociaal is op termijn een schaalverkleining bij de politie niet alleen goed voor het verkleinen van de afstand tussen politie en burger, maar wordt daarmee de aangiftebereidheid van de burger verhoogd en ontstaat aldus een realistischer beeld van de omvang van de criminaliteit in Noordoost Fryslân.