DS vraagt aandacht voor hoge OZB-aanslag MFA Holwerd

HolwerdMFA

Naar aanleiding van vragen van de coalitie over de OZB-aanslag voor dorpshuizen en multifunctionele centra in onze gemeente vroeg Dongeradeel Sociaal aandacht voor de hoge OZB-aanslag van het nieuwe MFA in Holwerd.

De coalitiepartijen willen de antwoorden op hun vragen over de OZB gebruiken als ‘bouwsteen’ voor de begroting van 2016. Mogelijk dat er, net als in Dantumadiel, een subsidieregeling voor dorpshuizen en MFA’s komt ter compensatie van de OZB. Het gaat daarbij om een bedrag van € 48.000,-.

Bij MFA De Ynset in Holwerd viel dit jaar echter al een aanslag van € 8.475,- op de mat, waar dat vorig jaar, toen het MFA nog een sporthal was, ongeveer € 2.000,- was. Dongeradeel Sociaal vroeg wat de coalitie daaraan wil gaan doen, maar daarop kwam geen antwoord; mede omdat burgemeester Waanders de discussie afbrak.

Dongeradeel Sociaal kondigde daarop aan dat zij dan zelf met een motie zal komen in de eerstvolgende raadsvergadering, om zo de nood van het MFA in Holwerd proberen te lenigen.