In memoriam: Anne Baron (1942-2015)

in memoriam anne baron_26nov15

 
Op donderdag 26 november werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons steunfractielid Anne Baron, vader van ons steunfractielid Manon van der Meij-Baron.

Anne werd kort na de oprichting in 2013 lid van Dongeradeel Sociaal en, ondanks lichamelijke ongemakken, bezocht hij tot het laatst trouw onze fractievergaderingen.

We hebben Anne leren kennen als een sociaal bewogen mens die veel wist van de natuur en ondernemerszaken. Wij zullen zijn inbreng in de fractie dan ook erg missen.

Gisteren hebben wij in een mooie dienst afscheid genomen van Anne. Het thema was ‘loslaten’ en daarmee wensen wij Ans, Manon en de andere kinderen en kleinkinderen ook de komende tijd heel veel sterkte. In gedachten zijn wij bij jullie.

 
Fractie en steunfractie Dongeradeel Sociaal