Motie van wantrouwen voor wethouder De Graaf om Omrin

omrin

Wethouder De Graaf heeft de raad niet tijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd over het voornemen om, tegen eerdere besluiten in, tóch bij afvalverwerker Omrin te blijven en de aandelen van de gemeente niet te verkopen. Dongeradeel Sociaal diende daarom afgelopen donderdag, samen met ABD, PvdA en VVD, een motie van wantrouwen in. De coalitie van CDA, FNP en CU verwierp de motie en stemde ermee in om bij Omrin te blijven en de aandelen niet te verkopen. Kostenpost: € 500.000,-.

Onbegrijpelijk, wat Dongeradeel Sociaal betreft, omdat alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. Wethouder De Graaf nam onlangs, samen met Dantumadiel, nog wel voor € 14.440,- het bureau De Jonge Milieu Advies in de arm, maar liet het bureau alleen onderzoeken waarom het zo goed zou zijn om bij Omrin te blijven. Ze gaf geen opdracht om te kijken naar kosten en voorwaarden van andere grote afvalverwerkers. Daarmee heeft ze, wat ons betreft, de raad volstrekt onvoldoende geïnformeerd.

Ondertussen kwam de wethouder wel met een aantal nieuwe argumenten om bij Omrin te blijven. Zo zouden er extra kosten aan verbonden zijn om naar een andere afvalverwerker te gaan, omdat die afvalverwerkers een andere wijze van afvalinzameling hanteren. Onder andere zouden de vuilniswagens voor honderdduizenden euro’s aangepast moeten worden. Maar dit was in 2010 ook al bekend, toen Dongeradeel besloot om bij Omrin weg te gaan. Bovendien zijn de vuilniswagens volgend jaar sowieso aan vervanging toe.

Andere argumenten die in 2010 werden gebruikt om juist bij Omrin weg te gaan, staan nu nog steeds als een paal boven water. Dongeradeel wilde namelijk niet langer klant én aandeelhouder zijn. Daarnaast was de gemeente erg gekant tegen de bouw van het REC in Harlingen, vanwege het milieu, maar ook omdat het op langere termijn niet rendabel zou zijn. Op dit moment haalt Omrin haar afval al uit Engeland en Duitsland om de ovens te kunnen laten draaien. Het enige wat gebeurd is, is dat de tarieven van Omrin gedaald zijn. Dat was 5 jaar geleden ook een argument om te vertrekken. Maar toen werd die tarievendaling al voorspeld. Bovendien vragen andere afvalverwerkers op dit moment nog lagere tarieven.

Afvalstoffenbeleidsplan
Wethouder De Graaf verschuilde zich in de debatten tot nog toe ook achter het afvalstoffenbeleidsplan van de gemeente. Dat zou een vertrek bij Omrin ook in de weg staan. Maar toen dat afvalstoffenbeleidsplan in 2012 werd vastgesteld, heeft zij de raad daarover nooit geïnformeerd. Ook toen de wethouder op 24 februari 2014 besloot om het eerste pakket aandelen à € 100.000,- euro niet te koop aan te bieden, heeft zij de raad daarover niet geïnformeerd. Zij heeft de raad daarvan in november pas op de hoogte gebracht.

Ook bij de begrotingsraad op 30 oktober 2014 heeft zij niets gezegd over het nadeel van € 500.000,- dat zou ontstaan als de aandelen van Omrin niet verkocht zouden worden. Dat terwijl er toen fors bezuinigd moest worden op tal van voorzieningen. Blijkbaar kwam dit het college destijds niet goed uit om te melden. Wethouder De Graaf verweerde zich door te zeggen dat het besluit om bij Omrin te blijven, pas op 4 november door het college is genomen. Ja, ja, en daarvoor was er zeker niets over bekend? Het kwam zomaar uit de lucht vallen? Zeer ongeloofwaardig.

Kortom, redenen te over voor de oppositie om de wethouder een halt toe te roepen en het vertrouwen in haar op te zeggen. Dat de coalitie haar de hand boven het hoofd zou houden, was te verwachten. Maar Dongeradeel Sociaal blijft alert en zal de handel en wandel van de wethouder op de voet blijven volgen. De volgende dossiers uit haar portefeuille dienen zich al aan.

Lees hier de motie van wantrouwen