Raadsbrede steun voor Caroline

motiecarolinemoetblijven

Als steun voor de actie ‘Caroline moet blijven’ diende Dongeradeel Sociaal, samen met Algemeen Belang Dongeradeel, afgelopen donderdag een motie in tegen de uitzetting van de in Dokkum-woonachtige Caroline Kigeme (18) en haar moeder Jeanne Bizimana. De motie kreeg raadsbrede steun. In overleg met de advocaat van Caroline zal burgemeester Marga Waanders, namens de gehele raad, staatssecretaris Teeven een brief sturen om hem te verzoeken Caroline en haar moeder te laten blijven.

Caroline en haar moeder ontvluchtten 12 jaar geleden Kenia, nadat ze dreigden besneden te worden en hun leven niet veilig waren. Caroline, die nu 18 jaar is, weet zich niets meer van haar geboorteland te herinneren en is inmiddels helemaal ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Omdat wij het inhumaan zouden vinden als zij na zo lange tijd teruggestuurd zou worden, steunen wij de actie “Caroline moet blijven!” die haar klasgenoten van het Friesland College zijn gestart. Er zijn al ruim 1700 mensen die de petitie tegen haar uitzetting hebben getekend.

Wij hopen van ganser harte dat de nu aangenomen motie eraan bijdraagt dat Caroline en haar moeder in Nederland mogen blijven.

Lees hier de motie ‘Caroline moet blijven’

Teken hier de petitie ‘Caroline moet blijven’

Lees hier ons eerdere artikel over Caroline