Dongeradeel Sociaal kritisch op collegeprogram

collegeprogram

Al bij de presentatie van het collegeprogram was een deel achterhaald en was een nieuw gat van 132.000,- euro in de financiële paragraaf geslagen, omdat de raad een streep zette door de verhoging van de toeristenbelasting. Dongeradeel Sociaal is sowieso erg kritisch op dit program dat de leidraad voor het college voor de komende 4 jaar moet zijn.

‘Mear romte oan de mienskip’ heet het program. En, ja, de gemeenschap moet het doen, want ruimte in de financiën van de gemeente is er niet. Op voorhand schrapt het college daarom alle voorstellen voor nieuw beleid die de coalitie in haar coalitieakkoord deed. En waar de coalitie voorzieningen nog zo veel mogelijk wilde behouden, gaat daar bij het college het mes in. Als aanvullende bezuiniging snijdt zij o.a. in de langdurigheidstoeslag en het schoolzwemmen.

“Dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten!” zo stelden wij in mei. En dat is met dit collegeprogram niet anders. Nog steeds is er geen geld opgenomen voor het project Holwerd aan Zee. En ook dit collegeprogram leunt zwaar op een bezuiniging op het ambtelijk apparaat door voor 750.000,- euro aan ambtenaren te willen laten afvloeien. En dat terwijl er de komende jaren juist veel meer taken op de gemeente afkomen door de decentralisatie van taken uit het Sociaal Domein.

Dongeradeel Sociaal ziet de toekomst met deze coalitie en dit college dan ook met grote zorg tegemoet. Zeker financieel.