Voorstel voor proef met zondagsopenstelling

initiatiefzondagopenstelling_623x250

Samen met de VVD en ABD hebben wij vanavond een initiatiefvoorstel ingediend om deze zomer een proef met de zondagsopenstelling van winkels te doen. Het voorstel wordt op 12 juni a.s. behandeld in de opiniërende raadsvergadering. De tekst van het voorstel kunt u hieronder lezen. Of klik hier om het voorstel te downloaden.

Initiatiefvoorstel zondagsopenstelling winkels zomerseizoen 2014

In het coalitieakkoord 2014-2018 worden de ondernemers in Dongeradeel gevraagd om vóór 15 juni 2014 met een ‘gedragen’ plan te komen voor de openstelling van winkels op zondag. De ondernemers hebben inmiddels toegezegd dat ze met dit plan zullen komen. Echter, vanwege het zomerreces kan pas een besluit over dit plan worden genomen in september. Het zomerseizoen, met traditioneel veel toeristen, is dan al voorbij.

Tijdens de door de gemeente belegde ondernemersbijeenkomst op 21 mei 2014 was de roep, onder de vele aanwezige ondernemers, groot om hun winkel op zondag te mogen openen. De ondernemersvereniging bevestigde tijdens die bijeenkomst nogmaals dat zij met een plan voor de zondagsopenstelling van winkels zal komen.

Daarnaast hebben twee grote supermarkten in Dokkum inmiddels een officieel verzoek bij de gemeente ingediend om alle zondagen open te mogen van 13.00 tot 18.00 uur.

Dongeradeel Sociaal, VVD en ABD stellen daarom voor om, bij wijze van proef, ondernemers dit zomerseizoen al de gelegenheid te bieden om op zondag hun winkel te openen. Na de zomer kunnen de uitkomsten van deze proef dan worden betrokken bij de besluitvorming over het plan dat binnenkort door de ondernemers zal worden ingediend.

Tijdens de proef worden winkeliers in de binnenstad van Dokkum in de gelegenheid gesteld om gedurende het zomerseizoen op de eerste zondag van de maand open te gaan, te weten op 6 juli, 3 augustus en 7 september. Van 13.00 tot 18.00 uur. Dit valt samen met de activiteiten van Dokkum Cultureel die op die middagen een reeks concerten in de binnenstad van Dokkum organiseert. Dat komt bovendien tegemoet aan de al eerder geuite wens van ondernemers om hier commercieel bij aan te mogen haken.

Tijdens de proef krijgen alle supermarkten en bouwmarkten in Dongeradeel de vrijheid om op alle zondagen in de maanden juli, augustus en september open te gaan van 13.00 tot 18.00 uur. Daarmee aansluitend bij het beleid van andere gemeenten in Fryslân die zondagsopenstelling inmiddels mogelijk hebben gemaakt.

In september wordt de proef geëvalueerd en neemt de raad, aan de hand van het ingediende plan van de ondernemers, een besluit over de zondagsopenstelling na 1 oktober 2014.

Financiële consequenties
Geen. De evaluatie van de proef kan via de reguliere kanalen van de gemeente, zoals de website en de gemeentepagina in de Nieuwe Dockumer Courant, plaatsvinden.

Dongeradeel Sociaal, VVD en ABD
26 mei 2014