WAAROM S!N? 10 SPEERPUNTEN

S!N is dé lokale sociale en groene partij van Noardeast-Fryslân. S!N is op dit moment, met vier zetels, de derde partij in de gemeenteraad en maakt deel uit van de coalitie. De komende raadsperiode wil S!N zich inzetten om in ieder geval de volgende 10 punten te realiseren:

  1. S!N vindt dat de zorg laagdrempelig en dichtbij moet worden georganiseerd door een betere verbinding met onderwijs en welzijn.
  2. S!N zet zich nadrukkelijk in voor het behoud van voorzieningen; vooral ook op de dorpen. Dorpshuizen, verenigingen en voorzieningen voor sport, muziek en cultuur kunnen op onze steun rekenen.
  3. Mogelijke bouwlocaties in de kernen, en met name binnen de bebouwde kom, moeten versneld in ontwikkeling worden gebracht.
  4. S!N is tegen nieuwe bruggen naar de Bolwerken in Dokkum.
  5. S!N vindt dat meer werk moet worden gemaakt van biodiversiteit, het bevorderen van bodemvruchtbaarheid en duurzame energie.
  6. Het nieuwe (kindgerichte) armoedebeleid moet worden uitgevoerd;
  7. Nu het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs er ligt, moeten de nieuwbouwplannen voor de scholen worden gerealiseerd;
  8. Het Waddengebied en haar status als Unesco Werelderfgoed moet beschermd worden. S!N is mordicus tegen gaswinning.
  9. Nu de spoedzorg terug is, moet Medisch Centrum Sionsberg zich verder ontwikkelen als streekziekenhuis voor de regio.
  10. Nieuw jeugd- en jongerenwerk moet nu snel worden opgepakt.

STEM DAAROM S!N OP 16 MAART – SOCIAAL EN LOKAAL!