“We moeten er voor elkaar zijn en recht doen aan een ieder.”

(Bron: Statuten S!N)

Wij willen stem geven aan wie geen stem hebben of geen gehoor vinden!

Wij zijn geïnteresseerd in al uw klachten op het gebied van zorg, huishoudelijke hulp, sociale zaken, re-integratie, sociale werkvoorziening, welzijn, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdzorg, Passend Onderwijs en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Wij verzamelen de klachten en zullen deze aan de kaak stellen binnen de ambtelijke organisatie en gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Ook als u zelf al een bezwaarschrift of klacht bij de gemeente heeft ingediend (doe dat ook!), horen wij dat graag en houden we de afhandeling samen met u in de gaten.

[contact-form-7 id=”1969″ title=”Contact”]

Geef een reactie