Moties OZB Dorpshuizen en Kerkenvisie aangenomen door raad

  • Bericht auteur:

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag met brede steun twee belangrijke moties aangenomen: één motie vraagt het college om een voorstel over de compensatie van OZB voor dorpshuizen, de andere motie pleit voor een beleidsplan Monumentenzorg en een Kerkenvisie. De moties werden ingediend door S!N, samen met VVD, CDA en CU.…

Lees verder Moties OZB Dorpshuizen en Kerkenvisie aangenomen door raad

Algemene Beschouwingen S!N, door Rebecca Slijver

  • Bericht auteur:

Voorzitter, De eerste begroting van Noardeast-Fryslân ligt voor ons. En daarvoor spreken we onze dank uit aan het college en de ambtenaren voor het duidelijke stuk. Ook willen we de bodes bedanken die altijd voor ons klaar staan. We zijn blij met deze begroting. Ik noemde het vorige week al,…

Lees verder Algemene Beschouwingen S!N, door Rebecca Slijver

Natuurnota voor gemeente Noardeast-Fryslân

  • Bericht auteur:

De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt een overkoepelende Natuurnota waarin beleid rondom bomen, openbaar groen, dierenwelzijn en aanverwante onderwerpen zal worden gebundeld. Hiermee komt wethouder van Esch tegemoet aan een langgekoesterde wens van S!N. Ook deed de wethouder de toezegging dat hij hiervoor het benodigde budget zal vrijmaken. Al jaren ijvert S!N…

Lees verder Natuurnota voor gemeente Noardeast-Fryslân

Begroting 2020: verdeling van gelden

  • Bericht auteur:

Foto: www.vvkollum.nl In de nieuwe gemeente zijn 52 dorpen, diverse buurtschappen en 1 stad. Het huidige college van B. en W. probeert een zo goed mogelijke verdeling te maken van de diverse projecten. Binnenkort worden de Eneco aandelen verkocht en met deze middelen worden diverse projecten uitgevoerd. Voor Kollum en…

Lees verder Begroting 2020: verdeling van gelden

Vooruitgang geboekt voor de biodiversiteit!

  • Bericht auteur:

Afbeelding: www.wur.nl Tijdens de begrotingsraad donderdagavond is besloten 50.000 euro te reserveren om een stevige start te kunnen maken met de aanpak van de teruglopende biodiversiteit in onze gemeente. S!N heeft erop aangedrongen de eerdere coalitieafspraken hierover na te komen. S!N maakt zich al lange tijd hard voor vergroting van…

Lees verder Vooruitgang geboekt voor de biodiversiteit!

VV Dokkum verdient duidelijkheid

  • Bericht auteur:

S!N vindt dat VV Dokkum nu eindelijk duidelijkheid verdient. Er wordt al jaren gesproken over sportconcentratie, maar ondertussen zit VV Dokkum nog steeds op de reservebank te wachten. De fractie van S!N heeft gisteravond een motie ingediend om de verplaatsing van de kantine naar de tribune van VV Dokkum mogelijk…

Lees verder VV Dokkum verdient duidelijkheid

Gemeenteraad vraagt college mogelijkheden waterstof te onderzoeken

  • Bericht auteur:

De afbeelding hoort bij het artikel over 90 miljoen Europese subsidie voor een groene waterstofketen in het Noorden: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waterstof-biedt-noordelijke-provincies-nieuwe-kansen Gisteravond heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijkheden het gebruik van waterstof kan bieden. De motie werd ingediend door S!N, samen…

Lees verder Gemeenteraad vraagt college mogelijkheden waterstof te onderzoeken

S!N in college: regenboogvlag gaat uit voor Coming Out Day

  • Bericht auteur:

Vandaag wappert de regenboogvlag aan het gemeentehuis in Dokkum, in het kader van Coming Out Day. Hiermee geeft het college positief antwoord op de vraag van S!N raadslid Manon van der Meij, afgelopen raadsvergadering, of de regenboogvlag al klaar lag. S!N vraagt al jaren aandacht voor Coming Out Day. Raadslid…

Lees verder S!N in college: regenboogvlag gaat uit voor Coming Out Day

Gaan damherten echt afgeschoten worden in onze gemeente?

  • Bericht auteur:

Foto: Vereniging Het Edelhert, www.hetedelhert.nl De provincie Friesland heeft besloten om damherten en een aantal reeën ‘middels jachtmethoden’ te verminderen. Met andere woorden: met kogels wil men damherten en reeën afschieten. Veel mensen noemen dat gewoon het ‘vermoorden’ van deze dieren. Dit is volgens de provincie nodig omdat de genoemde…

Lees verder Gaan damherten echt afgeschoten worden in onze gemeente?

(Uit)eindelijk ligt er dan toch een stevige basis voor het IHP

  • Bericht auteur:

Het heeft even mogen duren, maar uiteindelijk ligt er dan een toch een stevige basis voor het IHP. Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) presenteerde afgelopen donderdag in concept zijn plannen voor het integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs in de gemeente Noardeast-Fryslan. Met het plan wordt gehoor gegeven aan de…

Lees verder (Uit)eindelijk ligt er dan toch een stevige basis voor het IHP