Gelukkig toch krediet voor clubruimte Tafeltennisvereniging Dokkum

Foto: www.ttv-dokkum.nl Vanavond werd, na een spannend debat, met een nipte meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel om een krediet ter beschikking te stellen aan Tafeltennisvereniging Dokkum om een clubruimte te realiseren bij de sporthal aan de Kapellaan. S!N is verheugd dat hiermee tegemoetgekomen wordt aan de al jaren levende wens…

Lees verder Gelukkig toch krediet voor clubruimte Tafeltennisvereniging Dokkum

Zeer indrukwekkende wake voor een humaan asielbeleid

Vanavond waren we met een aantal S!N-ers aanwezig bij de indrukwekkende wake ‘Lopend Vuur’ op de Zijl in Dokkum. Er kwamen zo’n 100 mensen naar de bijeenkomst, die werd georganiseerd door de Stichting MiGreat. We werden diep geraakt door de hartverscheurende verhalen van de sprekers, afgewisseld met de prachtige songs…

Lees verder Zeer indrukwekkende wake voor een humaan asielbeleid

Bouwen in de dorpen en stad

  • Bericht auteur:

Een Tiny House in Leeuwarden. Foto van: www.tinyhousenederland.nl In ons verkiezingsprogramma is veel aandacht voor het wonen in onze mooie regio, met daarbij een heel aantal aanbevelingen. Tevens is dit een onderdeel van het bestuursakkoord geworden. In diverse gemeenten, en ook bij ons, is inmiddels de woonvisie vastgesteld. Er is…

Lees verder Bouwen in de dorpen en stad

S!N positief over plan Harddraverspark, maar tegen een extra brug

  • Bericht auteur:

Na meer dan 12 jaar gesteggel ligt er nu eindelijk een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van het Harddraverspark en daarmee ook voor het Tolhuispark. “Eindelijk duidelijkheid voor de sportverenigingen op het Harddraverspark” verzuchtte S!N-fractievoorzitter Rebecca Slijver tijdens de digitale raadsvergadering. Er ligt nu een plan waarmee alle sportverenigingen…

Lees verder S!N positief over plan Harddraverspark, maar tegen een extra brug

Investeer in woningbouw met kleinschaligheid, alternatieve woonvormen en verduurzaming

  • Bericht auteur:

Donderdagavond stond de Woonvisie op de agenda van de gemeenteraad. De Woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van onze gemeente voor de komende jaren, en is daarom één van de belangrijkste onderwerpen waarover de raad moet beslissen. Investeren in woningbouw is in deze tijd van groot belang. Het vele…

Lees verder Investeer in woningbouw met kleinschaligheid, alternatieve woonvormen en verduurzaming

Grote zorgen over het voortbestaan van de zwembaden in Noardeast-Fryslân

  • Bericht auteur:

Foto: http://www.mfcburdaard.nl/ Raadslid Kevin Merkus van S!N heeft gisteravond schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom de zwembaden in Noardeast-Fryslân. Door toedoen van het coronavirus hebben zwembaden het moeilijk. Niet alleen de inkomsten drogen op, ook de educatieve en sociale functie van de zwembaden staat behoorlijk onder druk. Zo kunnen…

Lees verder Grote zorgen over het voortbestaan van de zwembaden in Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân bij samenwerkingsverband P10

  • Bericht auteur:

S!N is verheugd om te horen dat onze gemeente per 1 januari zal toetreden tot het gemeentelijke samenwerkingsverband P10. Eind februari stelde S!N hierover schriftelijke vragen aan het college. Hierop besloot het college om een eventuele toetreding tot P10 te onderzoeken. Vandaag werd bekend dat de toetreding van onze gemeente…

Lees verder Noardeast-Fryslân bij samenwerkingsverband P10

Europees subsidiegeld voor duurzaamheidsprojecten

  • Bericht auteur:

Afgelopen week heeft S!N raadslid Sjoerd Keizer aan het college gevraagd hoeveel Europees subsidiegeld voor duurzaamheidsprojecten er naar onze gemeente gaat. S!N wil graag dat de gemeente actief en voortvarend aan de slag gaat met duurzaamheidsprojecten. In het coalitieakkoord werd aan deze ambities een heel hoofdstuk gewijd. Kortgeleden werd namelijk…

Lees verder Europees subsidiegeld voor duurzaamheidsprojecten

Vragen over bestrijding onkruid

  • Bericht auteur:

Foto: www.groenkennisnet.nl Afgelopen week werd bekend dat het verbod op landbouwgif, uit 2016, geen wettelijke grondslag heeft. Twee fabrikanten hadden hiertegen een rechtszaak aangespannen. Dit betekent dat buiten de landbouw om deze pesticiden weer mogen worden gebruikt. S!N is hier ongerust over. Vanwege het pesticideverbod moesten gemeenten sinds 2016 juist…

Lees verder Vragen over bestrijding onkruid

Compensatie coronaschade voor dorpshuizen en sportaccommodaties

  • Bericht auteur:

S!N is opgelucht dat het college heeft besloten om verenigingen en dorpshuizen te compenseren voor schade die zij ondervinden vanwege het coronavirus. In september diende S!N samen met ALL een motie in waarin ze het college verzochten om deze compensatie, en deze week werd bekend dat de gemeente hieraan tegemoet…

Lees verder Compensatie coronaschade voor dorpshuizen en sportaccommodaties