Vragen over bestrijding onkruid

  • Bericht auteur:

Foto: www.groenkennisnet.nl Afgelopen week werd bekend dat het verbod op landbouwgif, uit 2016, geen wettelijke grondslag heeft. Twee fabrikanten hadden hiertegen een rechtszaak aangespannen. Dit betekent dat buiten de landbouw om deze pesticiden weer mogen worden gebruikt. S!N is hier ongerust over. Vanwege het pesticideverbod moesten gemeenten sinds 2016 juist…

Lees verder Vragen over bestrijding onkruid

Compensatie coronaschade voor dorpshuizen en sportaccommodaties

  • Bericht auteur:

S!N is opgelucht dat het college heeft besloten om verenigingen en dorpshuizen te compenseren voor schade die zij ondervinden vanwege het coronavirus. In september diende S!N samen met ALL een motie in waarin ze het college verzochten om deze compensatie, en deze week werd bekend dat de gemeente hieraan tegemoet…

Lees verder Compensatie coronaschade voor dorpshuizen en sportaccommodaties

S!N vraagt aandacht voor kleine windturbines.

  • Bericht auteur:

Groninger windmolen. Afbeelding: www.duurzaambedrijfsleven.nl S!N en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kleine windturbines, de zogenaamde “Groninger modellen”. Onze vragen gingen over de eventuele voorbereidingen en wanneer wij als raad een visie kunnen verwachten. Dit heeft te maken met dat er veel belangstelling is en…

Lees verder S!N vraagt aandacht voor kleine windturbines.

S!N heeft vragen over de “Ollongren” gelden

  • Bericht auteur:

Minister Ollongren heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opkalefateren van kwetsbare gebieden, met name gericht op wonen, waaronder onze gemeente Noardeast-Fryslân. De fractie van S!N heeft technische vragen gesteld aan het college. S!N heeft in hun verkiezingsprogramma het onderdeel wonen mede als prioriteit gesteld . Tevens is een…

Lees verder S!N heeft vragen over de “Ollongren” gelden

Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is klaar

  • Bericht auteur:

Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) tijdens de bespreking van het IHP "Hartstikke mooi dat het IHP er nu ligt," aldus onderwijswoordvoerder Kevin Merkus van S!N. Gisteravond heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In de toenmalige gemeente Dongeradeel heeft Dongeradeel Sociaal verschillende keren aangedrongen op…

Lees verder Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is klaar

Noardeast-Fryslân bekent kleur!

  • Bericht auteur:

Op veel plekken hingen vandaag, in de aanloop naar de raadsvergadering, al de regenboogvlaggen uit. Vanaf vandaag is 1 oktober een historische dag voor Noardeast-Fryslân. Vanavond stemde de raad van Noardeast-Fryslân ervoor om regenbooggemeente te worden. Bij lokale partij S!N gaat de vlag uit. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Wat een prachtige…

Lees verder Noardeast-Fryslân bekent kleur!

Waddenagenda moet concreet bijdragen aan bescherming waddennatuur.

  • Bericht auteur:

Gisteravond werd door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een amendement aangenomen waarmee de gemeente wensen en bedenkingen kenbaar moet maken over de over de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. De gemeenteraad vindt dat er alsnog beleid opgesteld moet worden dat ertoe leidt dat de hoofddoelstelling voor het Waddengebied zal worden gehaald.…

Lees verder Waddenagenda moet concreet bijdragen aan bescherming waddennatuur.

Tegenprestatie bij Participatiewet

  • Bericht auteur:

De raad was vol lof over het stuk over de tegenprestatie bij de Participatiewet. Het stuk is opgesteld met medewerking van raadsleden, in onze Dongeradeelse tijd hebben wij samen met de FNP hiervoor het initiatief genomen. Ook alle lof voor de beleidsambtenaar en voor onze Wethouder Jouke Douwe de Vries.…

Lees verder Tegenprestatie bij Participatiewet

S!N over het sportaccommodatiebeleid

  • Bericht auteur:

Foto: www.wtoc.frl Afgelopen 9 sept jl. was er op de Campus in Kollum een informatiebijeenkomst over de harmonisering van het sportaccommodatiebeleid. Ook S!N was van de partij en we hebben deze avond als waardevol ervaren. Het verslag met daarin een opsomming van hetgeen die avond bij de verschillende vertegenwoordigers is…

Lees verder S!N over het sportaccommodatiebeleid

Dokkum autoluw

  • Bericht auteur:

Foto: Hans Knijff fotografie Gisteravond werd met ruime meerderheid een motie aangenomen voor uitbreiding van de autoluwe binnenstad van Dokkum. Het moet ervoor zorgen dat het centrum groener, gezonder en klimaatbestendig wordt. De motie werd ingediend door S!N, samen met CDA, CU, VVD, FNP en gesteund door GBNF. “Wy pleitsje…

Lees verder Dokkum autoluw