Een begroting vol ambities

Tijdens it Beslút van afgelopen donderdag is de begroting 2023 van Noardeast-Fryslân vastgesteld. Voor het eerst afkomstig van onze wethouder Jouke Douwe de Vries, die nu ook financiën in zijn portefeuille heeft. En niet zonder succes: de begroting werd donderdag…

Lees verderEen begroting vol ambities

Motie versoepeling energie-opwekkende en -besparende maatregelen beschermd dorps- en stadsgezicht

Gisteravond is tijdens it Beslút van 3 november onze motie over de versoepeling van het beleid over energieopwekkende- en besparende maatregelen in een beschermd stads- of dorpsgezicht unaniem aangenomen.  Namens S!N gaf Mark de Boer aan dat zowel in de…

Lees verderMotie versoepeling energie-opwekkende en -besparende maatregelen beschermd dorps- en stadsgezicht

Motie Jongerenraad

Op donderdag 3 november na de begrotingsvergadering diende S!N een motie vreemd mee in van de PvdA. Raadslid Jesse Nutma legde uit waarom het zo belangrijk is dat jongeren goed vertegenwoordigd worden in de politiek en waarom S!N het steunt…

Lees verderMotie Jongerenraad

Regenboogbankje voor Dokkum

Binnenkort wordt de Dokkumer binnenstad verrijkt met een bankje in regenboogkleuren.Donderdag 7 juli jl. diende S!N-fractievoorzitter Manon van der Meij-Baron tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota 2023-2026 de motie “regenboogbankje” in, samen met de FNP en Gemeente Belangen Noardeast-Fryslân.De motie…

Lees verderRegenboogbankje voor Dokkum

Algemene Beschouwingen

Voorzitter, Wij spreken graag als eerst onze dank uit aan de bodes, de griffie, de ambtenaren, het college en de andere fracties voor hun samenwerking. We hebben het vanmiddag over de eerste perspectiefnota van deze raadsperiode. En wat voor één!!  Waar…

Lees verderAlgemene Beschouwingen