Komt er van uitstel, afstel? Gasbesluit Ternaard

Staatssecretaris Hans Vijlbrief moest naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, voor 1-4-2024 uitspraak doen over de gaswinning bij Ternaard. Op dinsdag 5-03-2024 heeft hij uitspraak gedaan en hij weigert voorlopig de aanvraag voor gaswinning vanaf Ternaard. Op zich een slimme beslissing om het voorlopig uit te stellen want nu ligt de “bal” weer bij de NAM.

Door nieuwe inzichten over versnelde zeespiegelstijging en te grote onzekerheden met betrekking tot bodemdaling. Heel veel partijen hebben jaren gestreden om de gaswinning niet te laten uitvoeren. Het heeft teveel gevolgen voor de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed.

Samen met de Waddenvereniging lees Frank Petersen heeft S!N zich enorm ingezet om de gaswinning tegen te houden en dat lijkt nu te lukken. Demonstraties, diverse publicaties, de petitie die is aangeboden tijdens de demonstratie in Ternaard aan toenmalige minister Blok en de enorme aandacht de laatste jaren in de diverse media over de nadelen van gaswinning onder de Waddenzee. Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging valt de Kamerbrief van Vijlbrief echter niet mis te verstaan. De aanvraag van de NAM is gewoon geweigerd. Uit zorgvuldigheid mag de NAM nog kijken wat de gevolgen van een kleinere winning voor de Waddenzee zijn. 

S!N heeft zich enorm ingezet tegen de gaswinning en we zijn nu al trots dat in ieder geval dit besluit nu is genomen!