S!N steunt kritische zienswijze gemeente op gaswinningsplan Blija

  • Bericht auteur:

www.blija.nu De gemeente Noardeast-Fryslân is kritisch over het plan om de gaswinning bij Blija uit te breiden. Ze dient daarom een stevige zienswijze in op het ontwerp-besluit van de minister. Zo geeft de gemeente duidelijk aan dat zij geen voorstander is van 'fracking'. Daarbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in…

Lees verder S!N steunt kritische zienswijze gemeente op gaswinningsplan Blija

S!N: ‘Niet boren onder Unesco Werelderfgoed De Waddenzee’

  • Bericht auteur:

S!N is en blijft fel tegen de gaswinning bij Ternaard. S!N schaarde zich twee weken geleden al achter de brief van de Waddenvereniging en ondersteunde vanavond een motie, waarin bijna de gehele raad (met uitzondering van ELP NEF) eveneens haar steun uitspreekt voor de brief van de Waddenvereniging. In die…

Lees verder S!N: ‘Niet boren onder Unesco Werelderfgoed De Waddenzee’

Wijs met het Wad?

  • Bericht auteur:

Als je in een belangrijk natuurgebied als het Waddengebied bent, hoor je je zo te gedragen dat je geen natuur verstoort. Wanneer je de film over het Wad hebt gezien, vraag ik mij af waarom wij deze natuur zo massaal verstoren.    Bedreigingen zijn: gaswinning, bescherming en goed beheer (containerramp),…

Lees verder Wijs met het Wad?

Bijeenkomst vitale waddenkust

  • Bericht auteur:

Donderdagavond 24 januari was S!N aanwezig in de prachtige theaterkerk in Nes. Dit was de eerste bijeenkomst van ‘It Poadium’, waar raadsleden en inwoners op locatie worden geïnformeerd over wat er speelt in de gemeente. De avond was op uitnodiging van 'Vitale Waddenkust'. Deze werkgroep zet zich in voor het…

Lees verder Bijeenkomst vitale waddenkust

Gaswinning Blija

  • Bericht auteur:

S!N was 23 januari aanwezig bij een drukbezochte bijeenkomst van bewoners in Blija, over de voorgenomen gaswinning daar. De NAM wil drie extra boorputten slaan op de boorlocatie, en door middel van fracking tot 2050 gas blijven boren in Blija en omgeving. Alle aanwezigen bij de bijeenkomst woensdagavond waren tegen…

Lees verder Gaswinning Blija

Begrotingsvergadering 17 januari

  • Bericht auteur:

Tijdens de Raadsvergadering van 17 januari 2019 werd de begroting besproken. Fractielid Sjoerd Keizer vroeg namens S!N aandacht voor de volgende onderwerpen: zorg voor goede klantgerichte dienstverlening voor onze inwoners en ook naar onze buurgemeente Dantumadeel. raad en college: zoek de inwoners van onze gemeente op, en ga eventueel vergaderen…

Lees verder Begrotingsvergadering 17 januari

Waarom luistert de politiek zo slecht naar de burgers?

Je vraagt je soms af hoe komt het dat de politiek zo slecht wil luisteren naar de burgers. In het geval van het boren naar gas is het wel duidelijk. Economisch gewin gaat voor het welzijn van de burger en de flora en fauna van Friesland. Kijk bijvoorbeeld naar afgelopen…

Lees verder Waarom luistert de politiek zo slecht naar de burgers?

Gemeente Dongeradeel niet bij Statiegeldalliantie

In de commissie heeft Dongeradeel Sociaal/S!N nogmaals aan wethouder Braaksma gevraagd om ons als gemeente aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie heeft tot doel om te bewerkstelligen dat er statiegeld komt op plastic flesjes en op blik. Dit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk plastic…

Lees verder Gemeente Dongeradeel niet bij Statiegeldalliantie

‘Vriendschapscomité Fulda meer dan een feestje?’

Dongeradeel Sociaal/S!N vroeg gisteravond tijdens de commissievergadering naar de meerwaarde van het vriendschapscomité Dokkum-Fulda. Dit naar aanleiding van een presentatie van voorzitter de heer Visser van het vriendschapscomité. De heer Visser hield een presentatie over de besteding van de gelden vorig jaar en vertelde daarnaast over de nieuwe plannen van…

Lees verder ‘Vriendschapscomité Fulda meer dan een feestje?’

Raadsbreed initiatief ter bescherming van weidevogels

  • Bericht auteur:

Flora en Fauna, bloemen, vogels en bodemgesteldheid in onze gemeente zijn veelal ondergeschikt aan zaken als de herinrichting van de markt en het plaatsen van een ijsfontein. Onterecht vind Dongeradeel Sociaal, natuur is van levensbelang voor ons voortbestaan en moet doorgegeven worden aan onze kinderen en onze kleinkinderen. De verrommeling…

Lees verder Raadsbreed initiatief ter bescherming van weidevogels