Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is klaar

  • Bericht auteur:

Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) tijdens de bespreking van het IHP "Hartstikke mooi dat het IHP er nu ligt," aldus onderwijswoordvoerder Kevin Merkus van S!N. Gisteravond heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In de toenmalige gemeente Dongeradeel heeft Dongeradeel Sociaal verschillende keren aangedrongen op…

Lees verder Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is klaar

Noardeast-Fryslân bekent kleur!

  • Bericht auteur:

Op veel plekken hingen vandaag, in de aanloop naar de raadsvergadering, al de regenboogvlaggen uit. Vanaf vandaag is 1 oktober een historische dag voor Noardeast-Fryslân. Vanavond stemde de raad van Noardeast-Fryslân ervoor om regenbooggemeente te worden. Bij lokale partij S!N gaat de vlag uit. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Wat een prachtige…

Lees verder Noardeast-Fryslân bekent kleur!

Waddenagenda moet concreet bijdragen aan bescherming waddennatuur.

  • Bericht auteur:

Gisteravond werd door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een amendement aangenomen waarmee de gemeente wensen en bedenkingen kenbaar moet maken over de over de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. De gemeenteraad vindt dat er alsnog beleid opgesteld moet worden dat ertoe leidt dat de hoofddoelstelling voor het Waddengebied zal worden gehaald.…

Lees verder Waddenagenda moet concreet bijdragen aan bescherming waddennatuur.

Tegenprestatie bij Participatiewet

  • Bericht auteur:

De raad was vol lof over het stuk over de tegenprestatie bij de Participatiewet. Het stuk is opgesteld met medewerking van raadsleden, in onze Dongeradeelse tijd hebben wij samen met de FNP hiervoor het initiatief genomen. Ook alle lof voor de beleidsambtenaar en voor onze Wethouder Jouke Douwe de Vries.…

Lees verder Tegenprestatie bij Participatiewet

S!N over het sportaccommodatiebeleid

  • Bericht auteur:

Foto: www.wtoc.frl Afgelopen 9 sept jl. was er op de Campus in Kollum een informatiebijeenkomst over de harmonisering van het sportaccommodatiebeleid. Ook S!N was van de partij en we hebben deze avond als waardevol ervaren. Het verslag met daarin een opsomming van hetgeen die avond bij de verschillende vertegenwoordigers is…

Lees verder S!N over het sportaccommodatiebeleid

Dokkum autoluw

  • Bericht auteur:

Foto: Hans Knijff fotografie Gisteravond werd met ruime meerderheid een motie aangenomen voor uitbreiding van de autoluwe binnenstad van Dokkum. Het moet ervoor zorgen dat het centrum groener, gezonder en klimaatbestendig wordt. De motie werd ingediend door S!N, samen met CDA, CU, VVD, FNP en gesteund door GBNF. “Wy pleitsje…

Lees verder Dokkum autoluw

Motie: compenseer sport-en cultuurverenigingen wegens financiële gevolgen coronavirus

  • Bericht auteur:

Foto: www.kvinvicta.nl Vanavond zal S!N een motie indienen waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen voor financiële compensatie van sport-en cultuurverenigingen, vanwege de gevolgen van het coronavirus. De motie wordt mede ingediend door ALL. Verschillende kleine verenigingen hebben de afgelopen tijd al via de pers, sociale media…

Lees verder Motie: compenseer sport-en cultuurverenigingen wegens financiële gevolgen coronavirus

S!N over afval: kleine inzamelingsstations, de blauwe container, plastic inzameling en een Ja/Ja sticker

  • Bericht auteur:

We gaan op naar een circulaire economie! Tijdens It Debat van 3 september, over de kadernota inzameling grondstoffen, deed S!N fractievoorzitter Rebecca Slijver verschillende concrete voorstellen op weg naar een circulaire economie. Het doel binnen onze gemeente is om uiteindelijk het restafval te reduceren naar 0kg per persoon. Dit betekent dat…

Lees verder S!N over afval: kleine inzamelingsstations, de blauwe container, plastic inzameling en een Ja/Ja sticker

Algemene Beschouwingen S!N

Fractievoorzitter Rebecca Slijver Voorzitter, Ook wij spreken onze dank uit aan de bodes, ambtenaren, het college en aan de andere raadsleden voor de samenwerking in het afgelopen jaar. We hebben elkaar nodig en we zijn er voor elkaar. Ik sta hier nu voor de tweede keer, als Fractievoorzitter van S!N,…

Lees verder Algemene Beschouwingen S!N

Vervolgstappen voor het Harddraverspark

Afbeelding: Google Maps Er is behoefte aan duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met het Harddraverspark in Dokkum. De kwestie speelt al jaren en de laatste twee weken verliepen turbulent. Investeerders, gebruikers, college en politieke partijen buitelden recentelijk over elkaar heen. Gisteravond is er een goed overleg geweest met de…

Lees verder Vervolgstappen voor het Harddraverspark