Dongeradeel Sociaal mist visie en samenhang bij armoedebestrijding

Dongeradeel Sociaal vroeg al in 2014 aandacht voor de armoedebestrijding in onze gemeente. Vervolgens werd gekozen tot het houden van een expertmeeting over armoede en sociale uitsluiting. Daar hebben we, ondanks herhaald aandringen, tot juni 2017 op moeten wachten. Vanavond werd het verslag van de expertmeeting en een memo van het college besproken in de commissie Mienskip. Dongeradeel Sociaal mist daarin visie en samenhang.

DS-commissielid Johan Lammering vroeg naar de vervolgstappen. Er wordt in de memo alleen gesproken over 3 of 4 vervolgbijeenkomsten. “Wanneer gaat er nu eindelijk wat gebeuren,” vroeg Lammering.

“Er wordt nu gesproken over een minimagids, maar er moet veel meer gebeuren. Zo hebben wij voorgesteld om ervaringsdeskundigen in te zetten. Hoe staat het daar eigenlijk mee?”

Wethouder Pieter Braaksma gaf vervolgens aan dat de betrokken ambtenaren het erg druk hebben. “Zij kunnen niet alles,” zo stelde hij.

“Misschien moeten er dan meer ambtenaren en geld bij,” zo stelde Lammering, “het gaat immers om iets heel belangrijks!”

De vervolgbijeenkomsten moeten input leveren voor het nieuwe armoedebeleid in 2019, zo gaf Braaksma tot slot aan.

Reageren? Discussieer mee op Facebook: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/940665142756881